Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus
Videniškių bažnyčioje

Birželio 2 d., šeštadienį, kunigaikščių Giedraičių palikuonio Mykolo Jono Henriko Giedraičio urna amžiams atgulė giminės kriptoje Videniškiuose

 

Praėjus 400 metų, kai Videniškiuose kunigaikščių Giedraičių dėka iškilo mūrinė bažnyčia, į joje esančios Giedraičių koplyčios kriptą amžinam poilsiui bus iškilmingai palydėta urna su šios kunigaikščių giminės palikuonio, Molėtų rajono garbės piliečio Mykolo Jono Henriko Giedraičio pelenais. Urna bus uždengta Mykolo Jono Henriko Giedraičio herbu: Lelija, Kentauru ir šūkiu „In Vero Princeps“ („tikras kunigaikštis“).

12 val. Amžiną ramybę duok Mykolui Jonui Henrikui Giedraičiui, Viešpatie

Requiem aeternam dona Michaeli Ioanni Henrico Giedroyc, Domine

Šv. Mišias aukos mons. teol. dr. Algirdas Jurevičius, kun. Petras Tverijonas, mons. Kęstutis Kazlauskas, kun. Dainius Jančiauskas, kun. Algirdas Akelaitis, kun. Laurynas Visockas, kun. Egidijus Kazlauskas, kun. Povilas Stankevičius ir kiti kunigai.

Skambant smuikininkės Rūtos Vyšniauskienės atliekamai muzikai, garbės sargyboje budės Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos atstovai. Ceremonijoje dalyvaus Molėtų bažnyčios choras, vadovaujamas Violetos Zutkuvienės.

Atsisveikinimo žodį tars istorikas, VU prof. dr. Rimvydas Petrauskas. Dalyvaus svečiai: sutuoktinė Rosy Giedroyć, sūnus su žmona Mr & Mrs Miko Giedroyć, dukra Anna Giedroyć, giminaičiai Jan Giedroyć, Melchior Giedroyć, Aleksandaras Giedraitis, Lilija Giedraitienė, Saulius Žaldokas, Saulius Giedroyc, Tomas Giedraitis ir kiti.

13.30 val. Šviesaus atminimo Mykolui Jonui Henrikui Giedraičiui skirtą popietę Videniškių kultūros namuose moderuos aktorius Rimantas Giedraitis

Šeimos vardu kalbės sutuoktinė Rosy Giedroyc, vyskupijos vardu kalbės Kaišiadorių generalvikaras Algirdas Jurevičius, Molėtų rajono vardu kalbės meras Stasys Žvinys, kultūros ir mokslo atstovų vardu kalbės Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, vietinės istorijos žinovų vardu pasisakys Valentinas Stundys. Tęsti renginį ir pereiti į Videniškių vienuolyną pakvies Molėtų krašto muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė.

14.30 val. Vienuolyno muziejuje kelių naujų ekspozicijų pristatymai

Parodą „In memoriam Mykolas Jonas Henrikas Giedraitis“ pristatys rengėjai – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos atstovai. Naują ekspoziciją apie žymiausią kunigaikščių Giedraičių giminės atstovą palaimintąjį Mykolą Giedraitį, kurio beatifikacijos byla jau pasiekusi finišo tiesiąją, o mūsų visų laukia Mykolo Giedraičio paskelbimo Palaimintuoju iškilmės, šiai dienai bus parengusios Videniškių muziejininkės Virginija Bareikienė ir Jūratė Dirmienė. Lankytojų laukia plenerų paroda, parengta Molėtų dailės galerijos vedėjos Aistės Černiūtės.

Apie Mykolą Joną Henriką Giedraitį

Mykolas Giedraitis, Lietuvos kunigaikščių giminės palikuonis, gimė 1929 m. Lobzove prie Derečino (dabartinėjė Baltarusijoje), Lenkijos senatoriaus Tadeuszo Giedroyco ir Annos Szostakowskos šeimoje. 1939 m. Raudonajai Armijai užėmus rytines tuometės Lenkijos sritis, Sovietų Sąjungos saugumas suėmė T. Giedroycą ir jį 1941 m. sušaudė Červenėje. 1940 m. Anna Giedroyc su dukterimis ir sūnumi buvo deportuota į Sibirą, o 1942 m. iš ten su gen. V. Anderso armija evakavosi į Iraną. 1946 m. šeima emigravo į Didžiąją Britaniją. M. Giedraitis Londono universitete studijavo aeronautiką ir taikomąją matematiką, įgijo aviacijos inžinieriaus diplomą. Londone sukūrė šeimą. Su žmona Rosemary Cumpston išaugino keturis vaikus – sūnų ir tris dukras.

Giedraitis nuo jaunystės domėjosi istorija, gilinosi į giminės genealogiją. 1979 m. jis su šeima persikėlė į Oksfordą, tapo Oksfordo universiteto Orielo koledžo nariu ir kaip nepriklausomas mokslininkas, glaudžiai susijęs su universitetu, atsidėjo istorijos studijoms. Jo mokslinių straipsnių paskelbta Anglijos, Lenkijos ir Lietuvos mokslinėje spaudoje.

M. Giedraitis nemažai prisidėjo prie Lietuvos kunigaikščių Giedraičių atminimo įamžinimo Lietuvoje. Jis finansavo archeologinius tyrinėjimus ir istorinių paminklų restauravimą Giedraičiuose, vyskupo Merkelio Giedraičio ir Mikalojaus Daukšos paminklo statybą Varniuose. Rosemary ir Mykolas Giedraičiai svetingai atverdavo savo namų Oksforde duris Lietuvos kultūros ir mokslo žmonėms, sudarydavo jiems sąlygas padirbėti Anglijos bibliotekose bei archyvuose ir kitaip juos remdavo. M. Giedraitis Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai perdavė asmeninę knygų kolekciją ir turtingą Giedraičių šeimos archyvą. Dauguma kolekcijos knygų – su žymių istorijos asmenų autografais ir dovanojimo įrašais. Jo knygų kolekcija ir archyvas ypatingai domina Lietuvos istorikus. Už nuopelnus Lietuvai M. Giedraitis apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1995). M. Giedraitis yra paskelbęs prisiminimų knygą „Crater's Edge“ (London, 2010). Joje pasakojama apie jų šeimos deportaciją į Sibirą ir emigraciją į Iraną, o vėliau - į Jungtinę Karalystę. Knyga išversta į kelias kalbas. 2013 m. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka išleido jos vertimą į lietuvių kalbą, pavadintą „Ant kraterio krašto“.

Mykolo Jono Henriko Giedraičio herbas – Giedraičių Lelija, Kentauras ir šūkis „In Vero Princeps“(„tikras kunigaikštis“)

Mykolo Jono Henriko Giedraičio portretas

Rosy Giedroyc Videniškių vienuolyno atidaryme kalbasi su prof. habil. dr. Adelajda Sielepin CHR, Popiežiaus Jono Pauliaus II universiteto Krokuvoje (UPJPII) Liturgijos teologijos katedros vedėja

Iki birželio 2 d. Mykolo Jono Henriko Giedraičio urna saugoma Giedraičių koplyčioje

Videniškių buvęs atgailos kanauninkų vienuolynas ir Šv. Lauryno bažnyčia

Videniškių vienuolyne

Viktorija Kazlienė

tel: +370 682 14595

e-mail: info@moletumuziejus.lt;
http://www.moletumuziejus.lt/