Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus
Vardų skaitymas Parašės miške

 

Parašės miške, Labanoro sen., Švenčionių r. sav., buvo skaitomi nužudytų Inturkės žydų vardai ir pavardės. Pilietinę iniciatyvą VARDAI palaikė Inturkės mokyklos direktorė Nijolė Žemčiugovienė, seniūnė Alma Navickienė, o subūrė visus istorijos mokytoja Anželika Laužikienė. Dalyvavo Lakajos girininkas Žanas Malčanovas, Molėtų kultūros ir švietimo skyriaus vedėjos pavaduotojas Gintautas Matkevičius, Molėtų krašto muziejaus darbuotojai.
Iš tolimojo Izraelio atvyko MALAT Memor...y Foundation įkūrėjas Tzvi (Grigorijus) Kritzeris, kuris prie kiekvieno broliško kapo sukalbėjo žydų maldą už mirusius Kaddish.
Visi Inturkės mokiniai rinko akmenis, nešė į mokyklą ir ant visų jų užrašė nužudytų žydų vardus, kuriuos perskaitę sudėjo ant bevardžių kapų į simbolines atminties mozaikas.
Lakajos girininkijos darbuotojai pažymėjo miško takus į visas tris sunkiai randamas žydų žudynių ir kapų vietas.
Atrodo, visus aplankė palaimos jausmas, pagerbus nekaltai nužudytus žmones „vien todėl, kad jie buvo žydai“. Spėjame, kad tokios pagarbos šie kapai laukė 75 metus. Ačiū šaunuoliams Inturkės mokiniams.

Molėtų krašto muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė