Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus
Konkursas

 

Konkursas Molėtų krašto muziejaus padalinio
Ežerų žvejybos muziejaus muziejininko pareigoms užimti

 

Molėtų krašto muziejus
Molėtų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga
Inturkės g. 4, LT-33141 Molėtai
Įstaigos kodas 188202764

 

Pareigybės paskirtis – Ežerų žvejybos muziejaus muziejininko pareigybė reikalinga kaupti, tvarkyti, naudoti eksponatus ir kitą medžiagą, tvarkyti jų apskaitą, užtikrinti muziejinių vertybių saugojimą.

 

Ežerų žvejybos muziejaus muziejininko pareigos

 1. Priimti muziejaus lankytojus, juos lydėti ir pasakoti apie muziejaus ekspozicijas, supažindinti su muziejaus eksponatais ir laikinomis parodomis.
 2. Rengti ir vykdyti edukacines programas.
 3. Sudaryti, pildyti ir tvarkyti Muziejuje saugomų eksponatų apskaitos dokumentus.
 4. Atlikti Muziejuje saugomų eksponatų fizinės būklės ir kiekio patikrinimus ir įgyvendinti eksponatų išsaugojimą užtikrinančias priemones.
 5. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
 6. Rengti pranešimus, publikacijas, parodas.
 7. Inicijuoti, rengti bei įgyvendinti kultūrinius ir kūrybinius projektus.

              

Pretendentams keliami reikalavimai

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 2. Gerai mokėti valstybinę kalbą, gebėti sklandžiai, raiškiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 3. Mokėti laisvai komunikuoti rusų kalba ir bent viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų.
 4. Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.
 5. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
 6. Būti iniciatyviam, komunikabiliam, pareigingam, darbščiam, draugiškam, organizuotam, gebėti bendrauti ir dirbti komandoje.
 7. Žinoti pagrindines etikos normas.
 8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo taisyklėmis bei kitais su muziejų administravimu ir veikla susijusiais teisės aktais.
 9. Muziejinio arba pedagoginio darbo patirtis būtų privalumas.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus

 1. Gyvenimo aprašymą (CV).
 2. Motyvacinį laišką.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

 

Dokumentus pateikti el. paštu info@moletumuziejus.lt iki 2017 m. rugsėjo 19 d.

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8 682 14595.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.