Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus
Kviečiame

Kviečiame tautodailininkus, amatininkus, kulinarinio paveldo gamintojus, ūkininkus, viešojo maitinimo įmones registruotis ir prekiauti Žiemos žūklės šventėje Mindūnuose 2018 m. vasario 24 d.

Prekybininkų ir paslaugų teikėjų registracija vyks nuo sausio 30 d. iki vasario 18 d.

  1. Dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Žiemos žūklės šventėje Mindūnuose 2018 m. vasario 24 d. Molėtų krašto muziejaus teritorijoje (Muziejaus g. 7) kreiptis į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyrių (Danutė Kavaliūnienė, tel. (8 383) 54 749, el. p. turtas@moletai.lt).
  2. Patvirtintos formos leidimą prekiauti ar teikti paslaugas per 5 darbo dienas išduoda Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyriaus vedėjas.
  3. Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys gauti leidimą prekybai ar teikti paslaugas Žiemos žūklės šventėje Mindūnuose 2018 m. vasario 24 d., pateikia Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyriui šiuos dokumentus:
  • prašymą (forma pridedama), kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas, kodas (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas), adresas, telefono numeris, prašymo pateikimo data, parduodamų prekių ar paslaugų pavadinimas, numatoma prekybos ar paslaugų teikimo vieta(os) kartu ar atskirai) ir laikotarpis;
  • įmonės vadovo ar įgalioto asmens patvirtintą įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, fizinis asmuo – verslo liudijimą ar kitą dokumentą, leidžiantį verstis individualia veikla, asmens dokumentą;
  • mokėjimo pavedimo su banko žymomis ar kvito, kad sumokėta vietinė rinkliava, originalą;
  • jeigu numatyta lengvata – dokumentą, pagal kurį gali būti taikoma lengvata;
  • dokumentus galima siųsti el. paštu turtas@moletai.lt , papildoma informacija tel. (8 383) 54749;
  • leidimų prekiauti ar teikti paslaugas kopijas gausite nurodytu Jūsų nurodytu el. paštu, dokumento originalą galite gauti atvykę į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyrių (Vilniaus g. 44, kab. Nr. 210, 211) arba renginio dieną;
  • leidimas išduodamas sumokėjus nustatyto dydžio vietinę rinkliavą.

Nustatyti tokie vietinės rinkliavos dydžiai už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas:

(Ištrauka iš Molėtų rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų, patvirtintų Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. B1-238.

https://www.moletai.lt/go.php/lit/2017-12-29132450/6/1

Vietinės rinkliavos pervedamos į Molėtų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą LT684010045500080063 (įmonės kodas 188712799), nurodant įmokos kodą ir paskirtį: 534 – už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimą.

Maloniai kviečiame tapti Žiemos žūklės šventės rėmėju. Rengėjų sprendimu paramos dydžio vertė turėtų būti ne mažiau 50 €. Pageidaujama parama ne tik pinigais. Paramos davėjas gali prašyti išskirtinių sąlygų prekybai ar savo veiklos reklamai.

Dėl paramos sutarties kreiptis į Molėtų krašto muziejaus direktorę Viktoriją Kazlienę, tel. 8 682 14595, info@moletumuziejus.lt.

Molėtų krašto muziejaus sąskaita LT904010045500109931 (įmonės kodas 188202764).

Dėl galimybės prekiauti ir prekybos vietos  būtina susiderinti su renginio organizatoriumi Molėtų krašto muziejumi, tel. 8 698 33018, Alfreda Petrauskienė, Ežerų žvejybos muziejaus vedėja alfreda.petrauskiene@moletumuziejus.lt.

Renginyje alkoholiu nebus prekiaujama!