Informacija lankytojams, siekiant užtikrinti COVID-19 ligos plitimo prevenciją Molėtų krašto muziejuje

2021 m. III ketv.

2021-III ktv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.xls

Tarpinis biudžeto ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas.pdf
Finansavimo sumos.pdf
Finansinės būklės ataskaita.pdf
S7 pajamu ataskaita.pdf
Veiklos rezultatu ataskaita.pdf
Mokėtinų sumų ataskaita

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas.pdf
Forma Nr.1.pdf
Forma Nr.2-bendra.pdf
Forma Nr.2-H4.pdf
Forma Nr.2-P.pdf
Forma Nr.2-Z.pdf

2021 m. II ketv.

2021-II ktv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.xls

Tarpinis biudžeto ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas.pdf
Finansavimo sumos.pdf
Finansinės būklės ataskaita.pdf
S7 pajamu ataskaita.pdf
Veiklos rezultatu ataskaita.pdf

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas.pdf
Forma Nr.1.pdf
Forma Nr.2-bendra.pdf
Forma Nr.2-H4.pdf
Forma Nr.2-P.pdf
Forma Nr.2-Z.pdf
Mokėtinų sumų ataskaita

2021 m. I ketv.

2021-I ktv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.xls

Tarpinis biudžeto ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas.pdf
Finansavimo sumos.pdf
Finansinės būklės ataskaita.pdf
S7 pajamu ataskaita.pdf
Veiklos rezultatu ataskaita.pdf

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas.pdf
Forma Nr.1.pdf
Forma Nr.2-bendra.pdf
Forma Nr.2-H4.pdf
Forma Nr.2-P.pdf
Forma Nr.2-Z.pdf
Gautinų lėšų paraiška F4-08
Mokėtinų sumų ataskaita
Turto ataskaita 2020 m.

2020 m. IV ketv.

2020-IV ktv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.xls

Tarpinis biudžeto ataskaitų rinkinys

FAR sutrumpintas aiškinamasis raštas.pdf
Finansavimo sumos.pdf
Finansinės būklės ataskaita.pdf
S7 pajamu ataskaita.pdf
Veiklos rezultatu ataskaita.pdf

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

2020 m. IV ketv. tarpinis biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas.pdf
Forma Nr.1.pdf
Forma Nr.2-bendra.pdf
Forma Nr.2-P.pdf
Forma Nr.2-U.pdf
Forma Nr.2-Z.pdf

2020 m. III ketv.

2020-III ktv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.xls

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

2020 m. III ketv. tarpinis biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas.pdf
Forma Nr.1.pdf
Forma Nr.2-bendra.pdf
Forma Nr.2-P.pdf
Forma Nr.2-U.pdf
Forma Nr.2-Z.pdf

2020 m. II ketv.

2020-II ktv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.xls

Tarpinis biudžeto ataskaitų rinkinys

FAR sutrumpintas aiškinamasis raštas.pdf
Finansavimo sumos.pdf
Finansinės būklės ataskaita.pdf
S7 pajamu ataskaita.pdf
Veiklos rezultatu ataskaita.pdf

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

2020 m. II ketv. tarpinis biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas.pdf
Forma Nr.1.pdf
Forma Nr.2-bendra.pdf
Forma Nr.2-P.pdf
Forma Nr.2-U.pdf
Forma Nr.2-Z.pdf

2020 m. I ketv.

2020-I ktv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.xls

Tarpinis biudžeto ataskaitų rinkinys

biudzetoaiskinrastas_2020-I.pdf
imokuNr1-I-muziejus.pdf
tarpinebiudzeto-I-U-muziejus.pdf
tarpinesbiudzeto-I-bendra-muziejus.pdf
tarpinesbiudzeto-I-P-muziejus.pdf
tarpinesbiudzeto-I-Z-muziejus.pdf

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

aiskinamasisFA_2020-I.pdf
bukles ataskaita-2020-I-muziejus.pdf
Finansavimo sumos-2020-I-muziejus.pdf
S7 pajamuataskaita-2020-I-muziejus.pdf
Veiklos rezultatu-2020-I-muziejus.pdf

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas-2019-muziejus.pdf
finansinesbukles-2019-muziejus.pdf
grynojoturtopokyc-2019-muziejus.pdf
pinigusrautu-2019-muziejus12.pdf
veiklosrezultatu-2019-muziejus.pdf
S7ataskaita -2019-muziejus.pdf

2019 m. finansinių ataskaitų priedai

1priedas-apskaitospolitika-2019-muziejus.pdf
2priedas-inf.pagalveiklos segm-2019-muziejus.pdf
3priedas-nematerialiojo-2019-muziejus.pdf
4priedas-IMT-2019-muziejus.pdf
5priedas-didziojiknyga-2019-muziejus.pdf
8priedas-atsragos-2019-muziejus.pdf
9priedas-isankstiniai apmok-2019-muziejus.pdf
10priedas-gautinossumos-2019-muziejus.pdf
11priedas-piniguekvival-2019-muziejus.pdf
12priedas-finansavimosumos-2019-muziejus.pdf
12-2priedas-finsumulikuciai-2019-muziejus.pdf
17priedas-moketinos-2019-muziejus.pdf
21priedas-pagrd.veikos.pajamos-2019-muziejus.pdf
22priedas-DUsanaudos2019-muziejus.pdf
24priedas-isipareigeurais-2019-muziejus.pdf

2019 m. IV ketv.

2019-4 ktv.vidutinis menesinis darbo uzmokestis.xls

Tarpinis biudžeto ataskaitų rinkinys

Biudzeto vykdymo ataskaitu aiskinamasis rastas.pdf
Forma Nr.1-P.pdf
Forma Nr.2-bendra.pdf
Forma Nr.2-P.pdf
Forma Nr.2-U.pdf
Forma Nr.2-Z.pdf
Forma Nr.4.pdf

2019 m. III ketv.

2019-3 ktv.vidutinis menesinis darbo uzmokestis.xls

Tarpinis biudžeto ataskaitų rinkinys

biudzetoaiskinrastas-III-muziejus.pdf
imokosNr1-III-muziejus.pdf
tarpinesbiudzet-III-U-muziejus.pdf
tarpinesbiudzet-III-Z-muziejus.pdf
tarpinesbiudzeto-III-bendra-muziejus.pdf
tarpinesbiudzeto-III-P-muziejus.pdf

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

aiskinamasisFA-III-muziejus.pdf
finansavimosumu-III-muziejus.pdf
finansinesbukles-III-muziejus.pdf
pajamuimokuS7-III-muziejus.pdf
veiklosrezultatu-III-muziejus.pdf

2019 m. II ketv.

2019-2 ktv.vidutinis menesinis darbo uzmokestis.xls

Tarpinis biudžeto ataskaitų rinkinys

biudzetaiskinam-II-muziejus.pdf
imokuNr1-II-muziejus.pdf
tarpinebiudz-II-P-muziejus.pdf
tarpinesbiudz-II-bendra-muziejus.pdf
tarpinesbiudz-II-U-muziejus.pdf
tarpinesbiudz-II-Z-muziejus.pdf

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

aiskinamasisFA-II-muziejus.pdf
finansavimosumupaz-II-muziejus.pdf
finansinesbukles-II-muziejus.pdf
pajamuataskS7-II-muziejus.pdf
veiklosrezultatu-II-muziejus.pdf

2019 m. I ketv.

2019-1 ktv.vidutinis menesinis darbo uzmokestis.xls

Tarpinis biudžeto ataskaitų rinkinys

Aiskinamasis rastas 2019-1 ketv.pdf
Forma Nr.1.pdf
Forma Nr.2-bendra.pdf
Forma Nr.2-U.pdf
Forma Nr.2-Z.pdf
Forma Nr2-P.pdf
Forma Nr4.pdf

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

aiskinamasisFA-I-muziejus.pdf
finansinesbukles-I-muziejus.pdf
pajamuimok-S7-I-muziejus.pdf
pazymafinansavimosumu-I-muziejus.pdf
veiklosataskaita-I-muziejus.pdf