Informuojame, kad dėl paskelbto karantino muziejaus padaliniai lankytojams uždaryti.
Kitais klausimais kviečiame susisiekti su mūsų muziejininkais.

2019 m. IV ketv.

2019-4 ktv.vidutinis menesinis darbo uzmokestis.xls

Tarpinis biudžeto ataskaitų rinkinys

Biudzeto vykdymo ataskaitu aiskinamasis rastas.pdf
Forma Nr.1-P.pdf
Forma Nr.2-bendra.pdf
Forma Nr.2-P.pdf
Forma Nr.2-U.pdf
Forma Nr.2-Z.pdf
Forma Nr.4.pdf

2019 m. III ketv.

2019-3 ktv.vidutinis menesinis darbo uzmokestis.xls

Tarpinis biudžeto ataskaitų rinkinys

biudzetoaiskinrastas-III-muziejus.pdf
imokosNr1-III-muziejus.pdf
tarpinesbiudzet-III-U-muziejus.pdf
tarpinesbiudzet-III-Z-muziejus.pdf
tarpinesbiudzeto-III-bendra-muziejus.pdf
tarpinesbiudzeto-III-P-muziejus.pdf

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

aiskinamasisFA-III-muziejus.pdf
finansavimosumu-III-muziejus.pdf
finansinesbukles-III-muziejus.pdf
pajamuimokuS7-III-muziejus.pdf
veiklosrezultatu-III-muziejus.pdf

2019 m. II ketv.

2019-2 ktv.vidutinis menesinis darbo uzmokestis.xls

Tarpinis biudžeto ataskaitų rinkinys

biudzetaiskinam-II-muziejus.pdf
imokuNr1-II-muziejus.pdf
tarpinebiudz-II-P-muziejus.pdf
tarpinesbiudz-II-bendra-muziejus.pdf
tarpinesbiudz-II-U-muziejus.pdf
tarpinesbiudz-II-Z-muziejus.pdf

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

aiskinamasisFA-II-muziejus.pdf
finansavimosumupaz-II-muziejus.pdf
finansinesbukles-II-muziejus.pdf
pajamuataskS7-II-muziejus.pdf
veiklosrezultatu-II-muziejus.pdf

2019 m. I ketv.

2019-1 ktv.vidutinis menesinis darbo uzmokestis.xls

Tarpinis biudžeto ataskaitų rinkinys

Aiskinamasis rastas 2019-1 ketv.pdf
Forma Nr.1.pdf
Forma Nr.2-bendra.pdf
Forma Nr.2-U.pdf
Forma Nr.2-Z.pdf
Forma Nr2-P.pdf
Forma Nr4.pdf

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

aiskinamasisFA-I-muziejus.pdf
finansinesbukles-I-muziejus.pdf
pajamuimok-S7-I-muziejus.pdf
pazymafinansavimosumu-I-muziejus.pdf
veiklosataskaita-I-muziejus.pdf