Parama

Parama – tai Jūsų geranoriškumas mūsų atžvilgiu, dalykinė pagalba, visuomeniniais pagrindais atliktas darbas, padrąsinimas ar dovanotas eksponatas. Žinoma, aktuali yra ir piniginė parama. Ežerų žvejybos muziejus renka paramos lėšas senajam luotui restauruoti, Vienuolyno muziejus – 1816 m. Vilniuje išleistam Žemaičių vyskupo Juozapo Arnulfo Giedraičio išverstam Naujajam Testamentui. Alantos dvaro muziejaus-galerijos vedėja svajoja iš paramos lėšų surinkti senovinių porcelianinių indų kolekciją, panašią į buvusią dvare. Etnografinės sodybos lankytojai gali paremti Jono Vaiškūno knygos „Skaitant dangaus ženklus. Lietuviško zodiako pėdsakais“ leidybą.

Parama

Jūs galite paremti VšĮ Molėtų krašto muziejaus veiklą

VšĮ Molėtų krašto muziejui paramos gavėjo statusas suteiktas nuo 2004 m. balandžio 27 d.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas nuo sausio 1 d. iki liepos 1 dienos turi teisę Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti prašymą skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio VšĮ Molėtų krašto muziejui. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Pervestina pajamų mokesčio suma bus apskaičiuojama nuo pajamų mokesčio sumos, kurią iš gyventojo pajamų per mokestinį laikotarpį išskaičiavo mokestį išskaičiuojantis asmuo ar kurią gyventojas deklaravo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje kaip mokėtiną.

Kur gauti prašymo formą, kaip užpildyti, ar galima ją užpildyti ranka?

Prašymo FR0512 forma skelbiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje. Ši forma pildoma kompiuteriniu būdu. Pateikti reikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prisijungus prie interneto svetainės.

Neturint galimybių pateikti prašymą internetu, reikia kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių.

Kokie duomenys turi būti nurodyti prašyme?

Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir šiuos duomenis apie paramos gavėją:

Paramos gavėjas: VšĮ Molėtų krašto muziejus;
Paramos gavėjo kodas: 188202764;
Buveinės adresas: Inturkės g. 4, Molėtai;
Bankas: Luminor Bank AB;
Banko kodas: 40100;
Sąskaitos numeris: LT904010045500109931.
Prašymo formoje nurodyti ataskaitinį mokestinį laikotarpį (pavyzdžiui, 2019 m.) ir paramos gavėjui prašomą pervesti 1,2 procentų pajamų mokesčio sumą.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą ir palaikymą!