Nuo kovo 15 d. muziejus priima lankytojus vadovaudamasis galiojančiais LR SAM nurodymais