Kalendorius

Asmens duomenų apsauga

VšĮ Molėtų krašto muziejuje duomenų apsaugos pareigūno funkcijas pagal sutartį vykdo UAB „SDG“.

Asmuo, norėdamas pasinaudoti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintomis teisėmis ar kitais klausimais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu Muziejuje, gali kreiptis:

Duomenų apsaugos pareigūnas, vadovaudamasis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, užtikrina slaptumą ir konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Asmuo turi teisę:

  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas„).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Jeigu asmuo nesutinka su Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt

 

Asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys dokumentai:

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo aprašas

Prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (forma atsisiųsti)

Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas