Kalendorius

Korupcijos prevencija

VšĮ Molėtų krašto muziejuje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo yra:

Kristina Degutienė, Vienuolyno muziejaus muziejininkė

Tel. +370 656 79083

El. p. vienuolynomuziejus@gmail.com

Praneškite apie korupciją

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju, pranešimą apie korupciją Muziejuje galite pateikti:

 1. raštu, įteikiant arba siunčiant pranešimą paštu Muziejui (adresu Inturkės g. 4, LT-33141 Molėtai);
 2. atsiunčiant informaciją apie pažeidimą elektroniniu paštu: vienuolynomuziejus@gmail.com;
 3. atvykus į Muziejų (Inturkės g. 4, LT-33141 Molėtai).

Taip pat asmenys, norintys pateikti informaciją – prašymus, skundus, pranešimus apie korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas Molėtų krašto muziejuje, gali pranešti Lietuvos Respublikos prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai.
Anonimiškai palikti pranešimą galima Molėtų rajono savivaldybės pirmajame aukšte esančioje pranešimų dėžutėje, arba pranešti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę Molėtų rajono savivaldybės administracijoje – vyriausiajai specialistei Sigitai Saugūnienei, tel. +370 665 07952, el. paštas korupcijai-ne@moletai.lt, https://www.moletai.lt/praneskite-apie-korupcija/

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu (8 5) 266 3333 arba el. paštu pranesk@stt.lt

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 ir 236  straipsnyje.

Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį - rasite čia.

Pareigybių sąrašas, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus:

 1. Direktorius
 2. Vyr. muziejaus rinkinių kuratorius
 3. Finansininkas
 4. Molėtų dailės galerijos vyr. muziejininkas
 5. Ežerų žvejybos muziejaus vyr. muziejininkas
 6. Alantos dvaro muziejaus-galerijos vyr. muziejininkas
 7. Vienuolyno muziejaus vyr. muziejininkas
 8. Etnografinės sodybos ir dangaus šviesulių stebyklos vyr. muziejininkas
 9. Darbuotojai, paskirti viešųjų pirkimų organizatoriais ir iniciatoriais; viešųjų pirkimų komisijos nariai, pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai.      

Muziejaus darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaracijas galima rasti Privačių interesų registre (PINREG) 

Viešosios įstaigos Molėtų krašto muziejaus korupcijos prevencijos įgyvendinimo veiksmų planas 2022–2024 m. 

VšĮ Molėtų krašto muziejaus darbuotojų etikos kodeksas

Dovanų gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo viešojoje įstaigoje Molėtų krašto muziejuje tvarkos aprašas

Veiksmų viešojoje įstaigoje Molėtų krašto muziejuje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas