Kalendorius

Veiklos sritys

VšĮ Molėtų krašto muziejus – tai sociali, atvira institucija, atliekanti ir pagrindines funkcijas – rinkti, saugoti, tirti, restauruoti, eksponuoti – ir tarnaujanti lankytojams.

Mūsų muziejaus filosofija – gilinimasis į būties, žmogaus gyvenimo, pažinimo ir išpažįstamų vertybių prasmę ir pasakojimas lankytojams. Mums rūpi Molėtų krašto istorijos raida, ją formavę veiksniai ir rezultatai. Muziejus sukauptas kultūros vertybes naudoja švietimui, informavimui, aktyviai stengiasi palaikyti ryšius su vietos bendruomene, kraštiečiais ir visais Molėtų kraštu besidominčiais žmonėmis.

Mes siekiame, kad lankymasis mūsų muziejuje būtų įdomi laisvalaikio praleidimo forma, kad į mūsų ekspozicijas ateitų šeimos, norinčios praleisti laiką kartu, mokytis, susipažinti su istorija, menu, patirtų kūrybinių atradimų mūsų edukaciniuose užsiėmimuose.

Svajojame, kad muziejus taptų jaukesnė atsipalaidavimui ir savišvietai skirta vieta.

Archyvas

Molėtų krašto muziejaus archyvas pradėtas kaupti 1989 m. dar prieš muziejaus įregistravimą, bet archyviniai dokumentai siekia 1960 m.

Kaupiama ir saugojama archyvinė-kraštotyrinė medžiaga (kraštotyriniai aprašai, dokumentai ir jų kopijos, fotografijų kopijos, išrašai, prisiminimai ir kt.) apie Molėtų rajoną ir žymius rajono žmones. Muziejaus archyve saugoma virš 700 bylų, sunumeruotų ir suregistruotų archyvo bylų sąraše.

Bylas galima suskirstyti į šias grupes:

  1. Istorija – istoriniai įvykiai, prisiminimai, gyvenviečių aprašymai ir schemos, kolūkių istorijos, tremtinių, laisvės kovų dalyvių, sovietinių karių ir partizanų sąrašai ir kt.
  2. Religija ir kulto pastatai – rajono bažnyčios, cerkvės, sentikių maldos namai ir kt.
  3. Etnografija – tautosaka, vietovardžiai, papročiai.
  4. Žmonės – įžymūs kraštiečiai – mokslininkai, sportininkai, literatai, pedagogai, visuomenės, kultūros ir politikos veikėjai, kunigai, laisvės kovų dalyviai ir kt.
  5. Kultūros paveldas – istorijos ir kultūros paminklai – sąrašai, aprašymai, kt.
  6. Gamta – darbai apie rajono florą ir fauną, gamtinių teritorijų tyrimai ir kt.
  7. Švietimas ir mokyklos – rajono mokyklų bei švietimo istorija.
  8. Archeologija – archeologinių paminklų tyrinėjimų ataskaitų kopijos ir kt.
  9. Literatūra – Molėtų rajono literatų kūryba ir kt.
  10. Kultūra

Archyvo medžiaga skirta naudoti muziejaus reikmėms (ekspozicijų, leidinių, straipsnių bei pranešimų rengimui) bei kitiems tyrinėtojams, ieškantiems istorinės-kultūrinės informacijos apie Molėtų regioną.