Kalendorius

Knygos

Pagarba Nežinomybei

Autorius: Gunaras Kakaras

Molėtų rajono garbės pilietis, astronomas, vienas iš Lietuvos etnokosmologijos muziejaus įkūrėjų, ilgametis muziejaus direktorius Gunaras Kakaras pasakoja apie dangaus paslaptis, pažinimo siekius, Lietuvos etnokosmologijos muziejų ir savo gyvenimą.

Leidėjas: Utenos Indra

ISBN: 978-609-455-675-3

Kalba: lietuvių

Metai: 2024

Puslapiai: 326

Formatas: 24,5x17,5 cm, kieti  viršeliai

Videniškiai. Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant

Knygos autoriai: tekstų autorius Vidas Poškus ir dailininkas Mindaugas Skudutis, idėjos autorė Aistė Gabrielė Černiūtė

Ši knyga – ypatinga tekstų ir vaizdų kelionė po Videniškių praeitį ir dabartį: LDK aukso amžius, Giedraičių giminė, Siesartės slėnio dangus ir vietos žmonių istorijos. Pasak knygos tekstų autoriaus V. Poškaus, pagrindinis šios knygos tikslas – aprašyti Videniškius, pastebėti ir užfiksuoti jų pagrindinius paminklus, objektus, žmones, o taip pat už skverno pagauti istorija ir religija persmelktą vietos atmosferą. Ne vieną vasarą Videniškiuose praleidęs dailininkas M. Skudutis labai taikliai ir gyvai vietos dvasią užfiksavo tapyboje ir piešiniuose.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978-609-96275-0-2

Kalba: lietuvių

Metai: 2022

Puslapiai: 200

Formatas: 25,5 x 20 cm, minkšti viršeliai su aplanku

Istoriniai pasakojimai apie Molėtų žydų kultūros paveldą

Autorė ir sudarytoja: Viktorija Kazlienė

Knyga parengta atradus Iskrbuch, t. y. žydų gyvenusių prieškarį Molėtuose prisiminimus, papildyta kitų šaltinių (enciklopedinių leidinių) medžiaga apie Molėtų žydų gyvenimo istoriją. Joje gausu informacijos apie tai, kas daroma Molėtų žydų atminčiai: apie Molėtų žydų atminties maršą (pateikiama bibliografija), apie filmą „Paskutinis rugpjūčio sekmadienis“, apie Europos žydų kultūros dienų renginius.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978–609–420–635–1

Kalba: lietuvių, jidiš (faksimilės)

Metai: 2019

Puslapiai: 120

Formatas: 29,5 x 20,5 cm, minkšti viršeliai

Mindūnai kviečia

Autoriai ir sudarytojai: Andrejus Gaidamavičius, Alfreda Petrauskienė

Leidinys skiriamas Ežerų žvejybos muziejaus 30-mečiui. Muziejus pristatomas nuo mokyklos muziejaus iki Molėtų krašto muziejaus padalinio. Leidinys gausiai iliustruotas.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978–609–420–618–4

Kalba: lietuvių

Metai: 2018

Puslapiai: 32

Formatas: 21 x 14,5 cm, minkšti viršeliai

Molėtai 1918–2018

Autoriai ir sudarytojai: Viktorija Kazlienė, Donaldas Andziulis

Albume publikuojamos pačios įdomiausios istorinės ir meninės vertės Molėtų krašto nuotraukos. Chronologiniu principu pristatoma valstybės šimtmečio istorija Molėtų krašte. Tekstų autorė Viktorija Kazlienė.

Leidėjas: Ex Arte

ISBN: 978–609–8010–40–4

Kalba: lietuvių, anglų

Metai: 2018

Puslapiai: 192

Formatas: 34,5 x 24,5 cm, kieti viršeliai

Mindūnai kviečia

Autoriai ir sudarytojai: Andrejus Gaidamavičius, Alfreda Petrauskienė

Leidinėlis skiriamas Ežerų žvejybos muziejaus 30-mečiui. Muziejus pristatomas nuo mokyklos muziejaus iki Molėtų krašto muziejaus padalinio. Leidinys gausiai iliustruotas.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978-609-420-618-4

Kalba: lietuvių

Metai: 2018

Puslapiai: 32

Formatas: 21 x 14,5 cm, minkšti viršeliai

Bažnyčia, prasmegusi Kulionių piliakalnyje

Autorius: Dainius Razauskas-Daukintas

Knygą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje primenama ir trumpai aptariama senoji pirminė žodžio bažnyčia reikšmė. Antroji dalis siūlo perskaityti plačiai žinomus padavimus apie prasmegusias, nugrimzdusias bažnyčias. Trečioje dalyje visas dėmesys sutelkiamas į vieną vietą – į Kulionių piliakalnį.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978–9955–9814–3–5

Kalba: lietuvių

Metai: 2017

Puslapiai: 96

Formatas: 21 x 15 cm, minkšti viršeliai

Mūsų Molėtų žydai / Our Jews from Moletai

Autorius ir sudarytojas: Viktorija Kazlienė

Molėtų krašto muziejaus direktorės Viktorijos Kazlienės sudarytas leidinys, skirtas Molėtų žydų atminties maršui ir čia gyvenusių žydų atminčiai. Leidinyje daug Molėtų žydų nuotraukų, Izraelio Yad Vashem Holokausto memorialinio muziejaus sudarytas Molėtuose nužudytų žydų sąrašas ir Molėtų krašto žydų gelbėtojų pavardės.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978-609-420-513-2

Kalba: lietuvių, anglų

Metai: 2016

Puslapiai: 56

Formatas: 30 x 21 cm, minkšti viršeliai

Istorinis pasakojimas apie Videniškius

Autorius: Arimeta Vojevodskaitė

Remiantis archyvine, kraštotyrine medžiaga bei pačios autorės, buvusios Paminklų konservavimo instituto istorinių tyrimų skyriaus darbuotojos, sukaupta ekspedicijų medžiaga knygoje nagrinėjama LDK kunigaikščių Giedraičių istorija, kuri labiausiai šioje knygoje siejama su Molėtų rajono Videniškių vietove.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978-609-420-431-9

Kalba: lietuvių

Metai: 2015

Puslapiai: 144

Formatas: 26 x 20 cm, minkšti viršeliai

Molėtų krašte

Autorius: Steponas Antanavičius

Molėtų krašto muziejaus darbuotojo Stepono Antanavičiaus straipsnių rinktinė apie rajono švietimo praeitį, Armijos Krajovos padarinius, senųjų visuomeninių organizacijų (Šaulių, Skautų, Pavasarininkų, Lietuvių tautininkų, tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva”) veiklą, valsčių ir demarkacinės sienos su Vilniaus kraštu istoriją, išnykusius kaimus, tremtinius, kraštui dirbusius žmones, vietovardžius. Knyga gausiai iliustruota tarpukario ir vėlesnių laikotarpių nuotraukomis.

Leidėjas: Standartų spaustuvė

ISBN: 978-9955-9814-2-8

Kalba: lietuvių

Metai: 2014

Puslapiai: 168

Formatas: 26 x 20 cm, minkšti viršeliai

Alantos dvaras

Autoriai: Danielius Ažubalis, Alvydas Balanda, Viktorija Kazlienė ir kt.

Į albumą „Alantos dvaras“ gretinimo principu sudėtos senosios dvaro interjerų nuotraukos, gautos iš Alicijos Pac-Pomarnackos šeimos archyvo, ir specialiai šiam albumui žinomų fotografų darytos nuotraukos, Molėtų krašto muziejaus direktorės Viktorijos Kazlienės parengti tekstai. Albumo dailininkė Rasa Leonavičiūtė. Tai II-asis pataisytas ir papildytas knygos leidimas.

Leidėjas: Utenos Indra

ISBN: 978–609–455–104–8

Kalba: lietuvių

Metai: 2013

Puslapiai: 86

Formatas: 24,5 x 24,5 cm, kieti viršeliai

Skaitant dangaus ženklus. Lietuviško Zodiako pėdsakais

Autorius: Jonas Vaiškūnas

Knygoje pasakojama apie nepaprastą atradimą – senovės lietuvių Zodiako rekonstrukciją. Remiantis menkais istorinių šaltinių duomenimis, tautosakine ir etnografine medžiaga, autorius atkuria lietuviško Zodiako fragmentus, o dvylikos savitų ženklų, aptiktų ant unikalaus viduramžių apeiginio kaušo, tyrimas, netikėtai leidžia patvirtinti šio atradimo tikrumą.

Leidėjas: Dominicus Lituanus

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2012

Puslapiai: 180

Formatas: 22 x 20 cm, kieti viršeliai

Molėtai 625: žmonės istorija gamta

Autoriai: Vaidotas Žukas, Marius Ivaškevičius, Aistė Černiūtė, Algimantas ir Mindaugas Černiauskai

Knygos, skirtos Molėtų miesto 625-ųjų jubiliejui, autoriai nesiekė padaryti moksline, ji labiau žurnalistiška. Todėl čia mažiau nuorodų, bet daugiau tekstinių ir ikonografinių netikėtumų, sugretinimų.

Leidėjas: Savas takas ir ko

ISBN: 978–9955-9814-1-1

Kalba: Lietuvių, anglų

Metai: 2012

Puslapiai: 192

Formatas: 26,5 x 20,5cm, kieti viršeliai

Alantos dvaras

Autoriai: Danielius Ažubalis, Alvydas Balanda, Viktorija Kazlienė ir kt.

Į albumą „Alantos dvaras“ sugulė per daugelį metų muziejininkų kaupta medžiaga ir specialiai šiam albumui žinomų fotografų darytos nuotraukos. Albumas supažindina su rūmais, jų interjeru, dvaro pastatais ir parku. Kiekviename iš skyrių sudėtos anuos laikus menančios ir jau šiuolaikinės dvaro nuotraukos. Tai ilgai ir kruopščiai Molėtų krašto muziejaus direktorės Viktorijos Kazlienės ir buvusios Alantos dvaro muziejaus-galerijos vedėjos Rasos Leonavičiūtės rengtas leidinys.

Leidėjas: Utenos Indra

ISBN: 978–609–8004–42–7

Kalba: lietuvių

Metai: 2010

Puslapiai: 84

Formatas: 24,5 x 24,5 cm, kieti viršeliai

Istorijos pamoka Dubingiuose

Autoriai: Anželika Laužikienė, Rimvydas Laužikas

Knygoje įdomios ir naudingos informacijos ras mokiniai, mokytojai, ekskursijų organizatoriai, mokinių tėvai. Čia greta istorinių žinių apie Dubingius, Radvilų giminę, archeologinius tyrimus, pateikiama ir metodinė dalis – mokomoji ekskursija į Dubingius.

Leidėjas: Spauda

ISBN: 1822-0118

Kalba: lietuvių

Metai: 2009

Puslapiai: 64

Formatas: 29,5 x 21cm, minkšti viršeliai

Kunigaikščių Radvilų istorija ir atradimai

Autoriai ir sudarytojai: Viktorija Kazlienė, Rimvydas Laužikas

Mokslinės konferencijos pagrindu sudarytas mokslininkų, tyrinėtojų straipsnių rinkinys. Leidinyje publikuojami prof. dr. Albino Kuncevičiaus, kunigo Rimanto Mikalausko, dr. Rimvydo Laužiko, prof. habil. dr. Rimanto Jankausko, dr. Tojanos Račiūnaitės, Dubingių mokyklos muziejaus įkūrėjos Lionginos Giedrytės, Gintauto Striškos, Rimanto Žirgulio, Romos Songailaitės, istorikės Audronės Vyšniauskienės, Anželikos Laužikienės, dr. Jono Satkūno pranešimų tekstai.

Leidėjas: Atkula

ISBN: 978-9955-505-78-5

Kalba: lietuvių

Metai: 2009

Puslapiai: 100

Formatas: 29,5 x 21 cm, minkšti viršeliai

Mokiniams apie Molėtus

Autorius: Viktorija Kazlienė

Enciklopedinio pobūdžio leidinys apie Molėtų rajoną, iliustruotas nuotraukomis ir dailininkės Aistės Černiūtės piešiniais, Alvydo Balandos ir kitų fotografų nuotraukomis. Piešiniai ir užduotys, skirtos jaunesnio amžiaus skaitytojams, vyresniems skirti konkretūs faktai.

Leidėjas: Atkula

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2009

Puslapiai: 48

Formatas: 29,5 x 21 cm, minkšti viršeliai

Istorijos pamoka Dubingiuose

Autoriai: Anželika Laužikienė, Rimvydas Laužikas

Greta istorinių žinių apie Dubingius, Radvilų giminę, archeologinius tyrimus, pateikiama ir metodinė dalis – mokomoji ekskursija į Dubingius, Radvilų giminę, archeologinius tyrimus, pateikiama ir metodinė dalis – mokomoji ekskursija į Dubingius. Metodinėje dalyje aprašomas ekskursijos planavimas, vykdymas, veikla po ekskursijos, pateikiama pagal mokinių amžių diferencijuotų užduočių pavyzdžių.

Leidėjas: Atkula

ISBN: 1822-0118

Kalba: lietuvių

Metai: 2009

Puslapiai: 56

Formatas: 29,5 x 21 cm, minkšti viršeliai

Fotografija. 1 knyga

Autoriai: Algimantas ir Mindaugas Černiauskai

Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) fotografijos menininkų (1994), Balio Buračo premijos (2008) laureatų, Molėtų garbės piliečių (2002) brolių Algimanto ir Mindaugo Černiauskų fotoalbumas „Fotografija“ vertas dėmesio ne tik meniniu, bet ir socialiniu aspektu. 1975–1988 m. gėlos ir nuoširdumo kupinos fotografijos leidinyje suskirstytos į keturias dalis: „Kaimo žmonės“, „Autolavkė“, „Skotovozas“, „Kryžiaus statymas“. Didžiąją dalį sudaro „Kaimo žmonės“.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978-9955-815-74-7

Kalba: lietuvių

Metai: 2009

Puslapiai: 140

Formatas: 27 x 22,5 cm, minkšti viršeliai

Prie Piršeno ir Alaušų: Balninkai

Sudarytojas: Julius Aukštaitis

Knygoje spausdinami mokslininkų ir tyrinėtojų straipsniai apie Balninkų kraštą: seniūniją ir parapiją – gamtovaizdį, buitį, visuomeninį, religinį bei kultūrinį gyvenimą. Remiantis archyviniais duomenimis bei iš kartos į kartą einančiais vietinių žmonių pasakojimais, bandoma šį istoriškai įdomios lemties kraštą apžvelgti nuo seniausių iki šių laikų. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis.

Leidėjas: Sapnų sala

ISBN: 978-9955-9906-2-8

Kalba: lietuvių

Metai: 2008

Puslapiai: 396

Formatas: 22,5 x 15,5 cm, minkšti viršeliai

Molėtų Sąjūdis: 1988 10 02 Sąjūdžio mitingas Molėtuose

Autorius: Alfonsas Kavoliūnas

Leidinyje pateikiama Molėtų mokytojo, poeto, aktyvaus Sąjūdžio dalyvio Alfonso Kavoliūno Molėtų Sąjūdžio istorinė apžvalga: įvykių chronologija, pagrindiniai dalyviai, Sąjūdžio veiklos kaita. Nuotraukų autorius Algimantas Boratinskas.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių.

Metai: 2008

Puslapiai: 26

Formatas: 30 x 21 cm

Molėtai 1937–2007

Autoriai: Jonas Danauskas, Kazys Daugėla, Viktorija Kazlienė

Fotoalbume publikuojamos fotomenininko Jono Danausko bei vieno žymiausių lietuvių išeivijos fotografo Kazio Daugėlos nuotraukos iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus. Teksto autorė Viktorija Kazlienė.

Leidėjas: Atkula

ISBN: 978-9955-505-59-4

Kalba: lietuvių

Metai: 2007

Puslapiai: 88

Formatas: 28,5 x 21,5 cm, kieti viršeliai

Molėtų krašto kalviškoji kryždirbystė XIX–XX a. pabaiga

Autorius: Arūnas Kynas

Leidinys – tai menotyrinė-istorinė studija apie metalinius Molėtų krašto kryžius, jų gamybos būdus, simbolius, kryždirbius. Tekstus, kryžių piešinius parengė skulptorius, kryždirbystės tyrinėtojas Arūnas Kazys Kynas. Brolių Algimanto ir Mindaugo Černiauskų nuotraukos puikiai atskleidžia šių kryžių meniškumą. Leidinys skiriamas dailininkų Antano Jaroševičiaus ir Sauliaus Markausko atminimui.

Leidėjas: E. Černiauskaitės Skrebienės PĮ

ISBN: 9955- 9814-0-7

Kalba: lietuvių

Metai: 2005

Puslapiai: 76

Formatas: 24 x 20 cm, minkšti viršeliai

Molėtai. Krašto kultūros almanachas

Autorius ir sudarytojas: Viktorija Kazlienė

Istorinės konferencijos pagrindu parengtas leidinys apie Molėtų kraštą. Straipsnių autoriai: dr. Gintautas Zabiela, Dalius Ribokas, dr. Tadas Šidiškis, prof. Napoleonas Kitkauskas, prof. Rimvydas Laužikas, Molėtų žemės kunigaikščių Giedraičių palikuonis Mykolas Henrikas Giedraitis, Josifas Levinsonas.

Leidėjas: Utenos Indra

ISBN: 182-0118

Kalba: lietuvių

Metai: 2004

Puslapiai: 40

Formatas: 29,5 x 21 cm, minkšti viršeliai

Molėtų krašto tautodailininkai ir liaudies meistrai

Sudarytojas: Nijolė Aleinikovienė

Leidinyje spausdinamos etnologo prof. Liberto Klimkos, LTS Vilniaus bendrijos pirmininkės Ramutės Kraujalienės, VDA doc. Onos Petkevičiūtės mintys apie tautodailę, pristatomi rajono tautodailininkai. Pateikiama rajono parodų istorijos santrauka ir straipsnių bibliografija apie rajono tautodailininkų veiklą.

Leidėjas: Firidas

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2003

Puslapiai: 52

Formatas: 21 x 15 cm, minkšti viršeliai

Balninkų stiklo dirbinių muziejus

Autorius: Kazys Strazdas

Balninkų stiklo muziejaus įkūrėjas Kazys Strazdas parašė Balninkų stiklo muziejaus kūrimo istoriją, sudarė ir pridėjo muziejui dovanotų savo paties eksponatų katalogą.

Leidėjas: Technologija

ISBN: 9955-09-225-4

Kalba: lietuvių

Metai: 2002

Puslapiai: 74

Formatas: 21 x 14,5 cm, minkšti viršeliai

Videniškiai – kunigaikščių Giedraičių tėvonija

Autorius ir sudarytojas: Tereza Šakienė

2001 m. Videniškiuose organizuota mokslinė konferencija „Videniškiai –kunigaikščių Giedraičių tėvonija“. Knygoje sudėti vysk. Jono Borutos, istorikų Arimetos Vojevodskaitės ir prof. Aldonos Prašmantaitės, architektės restauratorės Birutės Gudynaitės, antropologo prof. Rimanto Jankausko, architekto Žybarto Simonaičio, archeologų Broniaus Dakanio ir Ievos Rėklaitytės, paminklotvarkininkės Nijolės Stalnionienės skaityti pranešimai apie Videniškių krašto ir Giedraičių giminės praeitį.

Leidėjas: Utenos spaustuvė

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2002

Puslapiai: 148

Formatas: 20 x 14 cm, minkšti viršeliai

Molėtų krašto kryžiai

Autorius ir sudarytojas: Alė Počiulpaitė

Leidinyje pristatomi Molėtų krašto sakralinio krikščioniško turinio eksterjero statiniai: įvairių tipų kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės, jų autoriai.

Leidėjas: J. Raškevičiūtės įmonė „Kintava“

ISBN: 9955-525-04-5

Kalba: lietuvių

Metai: 2002

Puslapiai: 86

Formatas: 27 x 17 cm, minkšti viršeliai