Molėtų muziejaus leidiniai

Knygos (27)

Molėtų krašto kryžiai

Autorius ir sudarytojas: Alė Počiulpaitė

Leidinyje pristatomi Molėtų krašto sakralinio krikščioniško turinio eksterjero statiniai: įvairių tipų kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės, jų autoriai.

Leidėjas: J. Raškevičiūtės įmonė „Kintava“

ISBN: 9955-525-04-5

Kalba: lietuvių

Metai: 2002

Puslapiai: 86

Formatas: 27 x 17 cm, minkšti viršeliai

Videniškiai – kunigaikščių Giedraičių tėvonija

Autorius ir sudarytojas: Tereza Šakienė

2001 m. Videniškiuose organizuota mokslinė konferencija „Videniškiai –kunigaikščių Giedraičių tėvonija“. Knygoje sudėti vysk. Jono Borutos, istorikų Arimetos Vojevodskaitės ir prof. Aldonos Prašmantaitės, architektės restauratorės Birutės Gudynaitės, antropologo prof. Rimanto Jankausko, architekto Žybarto Simonaičio, archeologų Broniaus Dakanio ir Ievos Rėklaitytės, paminklotvarkininkės Nijolės Stalnionienės skaityti pranešimai apie Videniškių krašto ir Giedraičių giminės praeitį.

Leidėjas: Utenos spaustuvė

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2002

Puslapiai: 148

Formatas: 20 x 14 cm, minkšti viršeliai

Balninkų stiklo dirbinių muziejus

Autorius: Kazys Strazdas

Balninkų stiklo muziejaus įkūrėjas Kazys Strazdas parašė Balninkų stiklo muziejaus kūrimo istoriją, sudarė ir pridėjo muziejui dovanotų savo paties eksponatų katalogą.

Leidėjas: Technologija

ISBN: 9955-09-225-4

Kalba: lietuvių

Metai: 2002

Puslapiai: 74

Formatas: 21 x 14,5 cm, minkšti viršeliai

Molėtų krašto tautodailininkai ir liaudies meistrai

Sudarytojas: Nijolė Aleinikovienė

Leidinyje spausdinamos etnologo prof. Liberto Klimkos, LTS Vilniaus bendrijos pirmininkės Ramutės Kraujalienės, VDA doc. Onos Petkevičiūtės mintys apie tautodailę, pristatomi rajono tautodailininkai. Pateikiama rajono parodų istorijos santrauka ir straipsnių bibliografija apie rajono tautodailininkų veiklą.

Leidėjas: Firidas

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2003

Puslapiai: 52

Formatas: 21 x 15 cm, minkšti viršeliai

Molėtai. Krašto kultūros almanachas

Autorius ir sudarytojas: Viktorija Kazlienė

Istorinės konferencijos pagrindu parengtas leidinys apie Molėtų kraštą. Straipsnių autoriai: dr. Gintautas Zabiela, Dalius Ribokas, dr. Tadas Šidiškis, prof. Napoleonas Kitkauskas, prof. Rimvydas Laužikas, Molėtų žemės kunigaikščių Giedraičių palikuonis Mykolas Henrikas Giedraitis, Josifas Levinsonas.

Leidėjas: Utenos Indra

ISBN: 182-0118

Kalba: lietuvių

Metai: 2004

Puslapiai: 40

Formatas: 29,5 x 21 cm, minkšti viršeliai

Molėtų krašto kalviškoji kryždirbystė XIX–XX a. pabaiga

Autorius: Arūnas Kynas

Leidinys – tai menotyrinė-istorinė studija apie metalinius Molėtų krašto kryžius, jų gamybos būdus, simbolius, kryždirbius. Tekstus, kryžių piešinius parengė skulptorius, kryždirbystės tyrinėtojas Arūnas Kazys Kynas. Brolių Algimanto ir Mindaugo Černiauskų nuotraukos puikiai atskleidžia šių kryžių meniškumą. Leidinys skiriamas dailininkų Antano Jaroševičiaus ir Sauliaus Markausko atminimui.

Leidėjas: E. Černiauskaitės Skrebienės PĮ

ISBN: 9955- 9814-0-7

Kalba: lietuvių

Metai: 2005

Puslapiai: 76

Formatas: 24 x 20 cm, minkšti viršeliai

Molėtai 1937–2007

Autoriai: Jonas Danauskas, Kazys Daugėla, Viktorija Kazlienė

Fotoalbume publikuojamos fotomenininko Jono Danausko bei vieno žymiausių lietuvių išeivijos fotografo Kazio Daugėlos nuotraukos iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus. Teksto autorė Viktorija Kazlienė.

Leidėjas: Atkula

ISBN: 978-9955-505-59-4

Kalba: lietuvių

Metai: 2007

Puslapiai: 88

Formatas: 28,5 x 21,5 cm, kieti viršeliai

Molėtų Sąjūdis: 1988 10 02 Sąjūdžio mitingas Molėtuose

Autorius: Alfonsas Kavoliūnas

Leidinyje pateikiama Molėtų mokytojo, poeto, aktyvaus Sąjūdžio dalyvio Alfonso Kavoliūno Molėtų Sąjūdžio istorinė apžvalga: įvykių chronologija, pagrindiniai dalyviai, Sąjūdžio veiklos kaita. Nuotraukų autorius Algimantas Boratinskas.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių.

Metai: 2008

Puslapiai: 26

Formatas: 30 x 21 cm

Prie Piršeno ir Alaušų: Balninkai

Sudarytojas: Julius Aukštaitis

Knygoje spausdinami mokslininkų ir tyrinėtojų straipsniai apie Balninkų kraštą: seniūniją ir parapiją – gamtovaizdį, buitį, visuomeninį, religinį bei kultūrinį gyvenimą. Remiantis archyviniais duomenimis bei iš kartos į kartą einančiais vietinių žmonių pasakojimais, bandoma šį istoriškai įdomios lemties kraštą apžvelgti nuo seniausių iki šių laikų. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis.

Leidėjas: Sapnų sala

ISBN: 978-9955-9906-2-8

Kalba: lietuvių

Metai: 2008

Puslapiai: 396

Formatas: 22,5 x 15,5 cm, minkšti viršeliai

Fotografija. 1 knyga

Autoriai: Algimantas ir Mindaugas Černiauskai

Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) fotografijos menininkų (1994), Balio Buračo premijos (2008) laureatų, Molėtų garbės piliečių (2002) brolių Algimanto ir Mindaugo Černiauskų fotoalbumas „Fotografija“ vertas dėmesio ne tik meniniu, bet ir socialiniu aspektu. 1975–1988 m. gėlos ir nuoširdumo kupinos fotografijos leidinyje suskirstytos į keturias dalis: „Kaimo žmonės“, „Autolavkė“, „Skotovozas“, „Kryžiaus statymas“. Didžiąją dalį sudaro „Kaimo žmonės“.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978-9955-815-74-7

Kalba: lietuvių

Metai: 2009

Puslapiai: 140

Formatas: 27 x 22,5 cm, minkšti viršeliai

Istorijos pamoka Dubingiuose

Autoriai: Anželika Laužikienė, Rimvydas Laužikas

Greta istorinių žinių apie Dubingius, Radvilų giminę, archeologinius tyrimus, pateikiama ir metodinė dalis – mokomoji ekskursija į Dubingius, Radvilų giminę, archeologinius tyrimus, pateikiama ir metodinė dalis – mokomoji ekskursija į Dubingius. Metodinėje dalyje aprašomas ekskursijos planavimas, vykdymas, veikla po ekskursijos, pateikiama pagal mokinių amžių diferencijuotų užduočių pavyzdžių.

Leidėjas: Atkula

ISBN: 1822-0118

Kalba: lietuvių

Metai: 2009

Puslapiai: 56

Formatas: 29,5 x 21 cm, minkšti viršeliai

Mokiniams apie Molėtus

Autorius: Viktorija Kazlienė

Enciklopedinio pobūdžio leidinys apie Molėtų rajoną, iliustruotas nuotraukomis ir dailininkės Aistės Černiūtės piešiniais, Alvydo Balandos ir kitų fotografų nuotraukomis. Piešiniai ir užduotys, skirtos jaunesnio amžiaus skaitytojams, vyresniems skirti konkretūs faktai.

Leidėjas: Atkula

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2009

Puslapiai: 48

Formatas: 29,5 x 21 cm, minkšti viršeliai

Kunigaikščių Radvilų istorija ir atradimai

Autoriai ir sudarytojai: Viktorija Kazlienė, Rimvydas Laužikas

Mokslinės konferencijos pagrindu sudarytas mokslininkų, tyrinėtojų straipsnių rinkinys. Leidinyje publikuojami prof. dr. Albino Kuncevičiaus, kunigo Rimanto Mikalausko, dr. Rimvydo Laužiko, prof. habil. dr. Rimanto Jankausko, dr. Tojanos Račiūnaitės, Dubingių mokyklos muziejaus įkūrėjos Lionginos Giedrytės, Gintauto Striškos, Rimanto Žirgulio, Romos Songailaitės, istorikės Audronės Vyšniauskienės, Anželikos Laužikienės, dr. Jono Satkūno pranešimų tekstai.

Leidėjas: Atkula

ISBN: 978-9955-505-78-5

Kalba: lietuvių

Metai: 2009

Puslapiai: 100

Formatas: 29,5 x 21 cm, minkšti viršeliai

Istorijos pamoka Dubingiuose

Autoriai: Anželika Laužikienė, Rimvydas Laužikas

Knygoje įdomios ir naudingos informacijos ras mokiniai, mokytojai, ekskursijų organizatoriai, mokinių tėvai. Čia greta istorinių žinių apie Dubingius, Radvilų giminę, archeologinius tyrimus, pateikiama ir metodinė dalis – mokomoji ekskursija į Dubingius.

Leidėjas: Spauda

ISBN: 1822-0118

Kalba: lietuvių

Metai: 2009

Puslapiai: 64

Formatas: 29,5 x 21cm, minkšti viršeliai

Alantos dvaras

Autoriai: Danielius Ažubalis, Alvydas Balanda, Viktorija Kazlienė ir kt.

Į albumą „Alantos dvaras“ sugulė per daugelį metų muziejininkų kaupta medžiaga ir specialiai šiam albumui žinomų fotografų darytos nuotraukos. Albumas supažindina su rūmais, jų interjeru, dvaro pastatais ir parku. Kiekviename iš skyrių sudėtos anuos laikus menančios ir jau šiuolaikinės dvaro nuotraukos. Tai ilgai ir kruopščiai Molėtų krašto muziejaus direktorės Viktorijos Kazlienės ir buvusios Alantos dvaro muziejaus-galerijos vedėjos Rasos Leonavičiūtės rengtas leidinys.

Leidėjas: Utenos Indra

ISBN: 978–609–8004–42–7

Kalba: lietuvių

Metai: 2010

Puslapiai: 84

Formatas: 24,5 x 24,5 cm, kieti viršeliai

Molėtai 625: žmonės istorija gamta

Autoriai: Vaidotas Žukas, Marius Ivaškevičius, Aistė Černiūtė, Algimantas ir Mindaugas Černiauskai

Knygos, skirtos Molėtų miesto 625-ųjų jubiliejui, autoriai nesiekė padaryti moksline, ji labiau žurnalistiška. Todėl čia mažiau nuorodų, bet daugiau tekstinių ir ikonografinių netikėtumų, sugretinimų.

Leidėjas: Savas takas ir ko

ISBN: 978–9955-9814-1-1

Kalba: Lietuvių, anglų

Metai: 2012

Puslapiai: 192

Formatas: 26,5 x 20,5cm, kieti viršeliai

Skaitant dangaus ženklus. Lietuviško Zodiako pėdsakais

Autorius: Jonas Vaiškūnas

Knygoje pasakojama apie nepaprastą atradimą – senovės lietuvių Zodiako rekonstrukciją. Remiantis menkais istorinių šaltinių duomenimis, tautosakine ir etnografine medžiaga, autorius atkuria lietuviško Zodiako fragmentus, o dvylikos savitų ženklų, aptiktų ant unikalaus viduramžių apeiginio kaušo, tyrimas, netikėtai leidžia patvirtinti šio atradimo tikrumą.

Leidėjas: Dominicus Lituanus

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2012

Puslapiai: 180

Formatas: 22 x 20 cm, kieti viršeliai

Alantos dvaras

Autoriai: Danielius Ažubalis, Alvydas Balanda, Viktorija Kazlienė ir kt.

Į albumą „Alantos dvaras“ gretinimo principu sudėtos senosios dvaro interjerų nuotraukos, gautos iš Alicijos Pac-Pomarnackos šeimos archyvo, ir specialiai šiam albumui žinomų fotografų darytos nuotraukos, Molėtų krašto muziejaus direktorės Viktorijos Kazlienės parengti tekstai. Albumo dailininkė Rasa Leonavičiūtė. Tai II-asis pataisytas ir papildytas knygos leidimas.

Leidėjas: Utenos Indra

ISBN: 978–609–455–104–8

Kalba: lietuvių

Metai: 2013

Puslapiai: 86

Formatas: 24,5 x 24,5 cm, kieti viršeliai

Molėtų krašte

Autorius: Steponas Antanavičius

Molėtų krašto muziejaus darbuotojo Stepono Antanavičiaus straipsnių rinktinė apie rajono švietimo praeitį, Armijos Krajovos padarinius, senųjų visuomeninių organizacijų (Šaulių, Skautų, Pavasarininkų, Lietuvių tautininkų, tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva”) veiklą, valsčių ir demarkacinės sienos su Vilniaus kraštu istoriją, išnykusius kaimus, tremtinius, kraštui dirbusius žmones, vietovardžius. Knyga gausiai iliustruota tarpukario ir vėlesnių laikotarpių nuotraukomis.

Leidėjas: Standartų spaustuvė

ISBN: 978-9955-9814-2-8

Kalba: lietuvių

Metai: 2014

Puslapiai: 168

Formatas: 26 x 20 cm, minkšti viršeliai

Istorinis pasakojimas apie Videniškius

Autorius: Arimeta Vojevodskaitė

Remiantis archyvine, kraštotyrine medžiaga bei pačios autorės, buvusios Paminklų konservavimo instituto istorinių tyrimų skyriaus darbuotojos, sukaupta ekspedicijų medžiaga knygoje nagrinėjama LDK kunigaikščių Giedraičių istorija, kuri labiausiai šioje knygoje siejama su Molėtų rajono Videniškių vietove.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978-609-420-431-9

Kalba: lietuvių

Metai: 2015

Puslapiai: 144

Formatas: 26 x 20 cm, minkšti viršeliai

Mūsų Molėtų žydai / Our Jews from Moletai

Autorius ir sudarytojas: Viktorija Kazlienė

Molėtų krašto muziejaus direktorės Viktorijos Kazlienės sudarytas leidinys, skirtas Molėtų žydų atminties maršui ir čia gyvenusių žydų atminčiai. Leidinyje daug Molėtų žydų nuotraukų, Izraelio Yad Vashem Holokausto memorialinio muziejaus sudarytas Molėtuose nužudytų žydų sąrašas ir Molėtų krašto žydų gelbėtojų pavardės.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978-609-420-513-2

Kalba: lietuvių, anglų

Metai: 2016

Puslapiai: 56

Formatas: 30 x 21 cm, minkšti viršeliai

Bažnyčia, prasmegusi Kulionių piliakalnyje

Autorius: Dainius Razauskas-Daukintas

Knygą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje primenama ir trumpai aptariama senoji pirminė žodžio bažnyčia reikšmė. Antroji dalis siūlo perskaityti plačiai žinomus padavimus apie prasmegusias, nugrimzdusias bažnyčias. Trečioje dalyje visas dėmesys sutelkiamas į vieną vietą – į Kulionių piliakalnį.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978–9955–9814–3–5

Kalba: lietuvių

Metai: 2017

Puslapiai: 96

Formatas: 21 x 15 cm, minkšti viršeliai

Mindūnai kviečia

Autoriai ir sudarytojai: Andrejus Gaidamavičius, Alfreda Petrauskienė

Leidinėlis skiriamas Ežerų žvejybos muziejaus 30-mečiui. Muziejus pristatomas nuo mokyklos muziejaus iki Molėtų krašto muziejaus padalinio. Leidinys gausiai iliustruotas.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978-609-420-618-4

Kalba: lietuvių

Metai: 2018

Puslapiai: 32

Formatas: 21 x 14,5 cm, minkšti viršeliai

Molėtai 1918–2018

Autoriai ir sudarytojai: Viktorija Kazlienė, Donaldas Andziulis

Albume publikuojamos pačios įdomiausios istorinės ir meninės vertės Molėtų krašto nuotraukos. Chronologiniu principu pristatoma valstybės šimtmečio istorija Molėtų krašte. Tekstų autorė Viktorija Kazlienė.

Leidėjas: Ex Arte

ISBN: 978–609–8010–40–4

Kalba: lietuvių, anglų

Metai: 2018

Puslapiai: 192

Formatas: 34,5 x 24,5 cm, kieti viršeliai

Mindūnai kviečia

Autoriai ir sudarytojai: Andrejus Gaidamavičius, Alfreda Petrauskienė

Leidinys skiriamas Ežerų žvejybos muziejaus 30-mečiui. Muziejus pristatomas nuo mokyklos muziejaus iki Molėtų krašto muziejaus padalinio. Leidinys gausiai iliustruotas.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978–609–420–618–4

Kalba: lietuvių

Metai: 2018

Puslapiai: 32

Formatas: 21 x 14,5 cm, minkšti viršeliai

Istoriniai pasakojimai apie Molėtų žydų kultūros paveldą

Autorė ir sudarytoja: Viktorija Kazlienė

Knyga parengta atradus Iskrbuch, t. y. žydų gyvenusių prieškarį Molėtuose prisiminimus, papildyta kitų šaltinių (enciklopedinių leidinių) medžiaga apie Molėtų žydų gyvenimo istoriją. Joje gausu informacijos apie tai, kas daroma Molėtų žydų atminčiai: apie Molėtų žydų atminties maršą (pateikiama bibliografija), apie filmą „Paskutinis rugpjūčio sekmadienis“, apie Europos žydų kultūros dienų renginius.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978–609–420–635–1

Kalba: lietuvių, jidiš (faksimilės)

Metai: 2019

Puslapiai: 120

Formatas: 29,5 x 20,5 cm, minkšti viršeliai

Videniškiai. Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant

Knygos autoriai: tekstų autorius Vidas Poškus ir dailininkas Mindaugas Skudutis, idėjos autorė Aistė Gabrielė Černiūtė

Ši knyga – ypatinga tekstų ir vaizdų kelionė po Videniškių praeitį ir dabartį: LDK aukso amžius, Giedraičių giminė, Siesartės slėnio dangus ir vietos žmonių istorijos. Pasak knygos tekstų autoriaus V. Poškaus, pagrindinis šios knygos tikslas – aprašyti Videniškius, pastebėti ir užfiksuoti jų pagrindinius paminklus, objektus, žmones, o taip pat už skverno pagauti istorija ir religija persmelktą vietos atmosferą. Ne vieną vasarą Videniškiuose praleidęs dailininkas M. Skudutis labai taikliai ir gyvai vietos dvasią užfiksavo tapyboje ir piešiniuose.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978-609-96275-0-2

Kalba: lietuvių

Metai: 2022

Puslapiai: 200

Formatas: 25,5 x 20 cm, minkšti viršeliai su aplanku

Katalogai, brošiūros, lankstinukai (36)

Kaziui Umbrasui – 75: Molėtai, 1991 m. vasario 28 d.

Lankstinuke pateikti biografiniai duomenys, citatos, literatūra apie asmenybę.

Leidėjas: Utenos spaustuvė

Kalba: lietuvių

Metai: 1991

Puslapiai: 4

Formatas: 19 x 10 cm

Valerijonui Ažukalniui-Zagurskiui – 175

Brošiūroje pateikti biografiniai duomenys, literatūra apie asmenybę.

Leidėjas: Utenos spaustuvė

Kalba: lietuvių

Metai: 1991

Puslapiai: 8

Formatas: 21 x 12 cm

Molėtų krašto kryžiai

Brošiūra, skirta parodai Molėtų krašto kryžių parodai Molėtų bažnyčioje. Parodos autoriai: Alvydas Balanda, broliai Černiauskai ir Jonas Danauskas.

Leidėjas: Utenos spaustuvė

Kalba: lietuvių

Metai: 1992

Puslapiai: 8

Formatas: 18 x 10 cm

Molėtų rajono tautodailininkai

Sudarytojas: Nijolė Aleinikovienė

Kataloge pristatomi 36 Molėtų rajone gyvenantys ir kuriantys tautodailininkai, jų biografiniai duomenys ir kūriniai.

Leidėjas: Utenos spaustuvė

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 1994

Puslapiai: 76

Formatas: 20 x 14 cm, minkšti viršeliai

Molėtai vakar ir šiandien

Spausdinamas kultūros paminklų Molėtų mieste sąrašas, sakmės apie Molėtus.

Leidėjas: Molėtų krašto muziejus

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 1995

Puslapiai: 18

Formatas: 21 x 14,5 cm, minkšti viršeliai

Skulptorė Ona Prėskienienė-Lipeikaitė (1918-04-11)

Lankstukas, skirtas kraštietės skulptorės jubiliejui, spausdinamos skulptorės mintys, žinomų menininkų atsiliepimai apie kūrybą, atskirus kūrinius.

Leidėjas: Utenos spaustuvė

Kalba: lietuvių

Metai: 1998

Puslapiai: 2

Formatas: 21 x 10 cm

Širmų tapyba / Screen painting

Lankstinukas, skirtas meno klubo Akcija M 1999 m. kūrybiniam plenerui „Širmų tapyba“.

Leidėjas: MTL spaustuvė

Kalba: lietuvių, anglų

Metai: 1999

Puslapiai: 4

Formatas: 21 x 10,5 cm

Molėtai

Katalogas, kuriame pateikiami 2000 m. Molėtų krašte plenere dalyvavusių trijų tapytojų – Kosto Daraškevičiaus, Algimanto Jono Kuro, Arvydo Šaltenio – darbai.

Leidėjas: Inter Se

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2000

Puslapiai: 24

Formatas: 21 x 21 cm, minkšti viršeliai

Juodosios keramikos seminarai

Brošiūra parengta kaip 2002 m. juodosios keramikos seminaro katalogas ir tuo pačiu apžvelgiama visa Šeškauskų sodyboje rengiamų juodosios keramikos seminarų istorija

Leidėjas: J. Raškevičiūtės įmonė „Kintava“

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių, anglų, rusų

Metai: 2002

Puslapiai: 20

Formatas: 29,5 x 21 cm, minkšti viršeliai

Videniškių tapybos pleneras

Lankstukas, skirtas liepos 4–13 d. Videniškių vienuolyne vykusiam pirmajam tapytojų plenerui.

Leidėjas: Molėtų krašto muziejus

Kalba: lietuvių

Metai: 2003

Puslapiai: 6

Formatas: 21 x 10 cm

Videniškių tapybos pleneras 2004. Baltadvario legendos

Katalogas, skirtas 2004 m. organizuotam plenerui Videniškiuose.

Leidėjas: Arx Baltica

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių, anglų

Metai: 2004

Puslapiai: 12

Formatas: 21 x 18 cm, minkšti viršeliai

Simpoziumas: Kitas laikas

Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus ir Molėtų krašto muziejaus organizuotas simpoziumas „Kitas laikas“, organizuotas 2004 m. liepos 26–30 d. Kulionyse esančioje Molėtų krašto muziejaus Etnografinėje sodyboje. Simpoziumo metu nagrinėtos nacionalinės kultūros pažinimo, propagavimo bei tradicijų tęstinumo perspektyvos.

Leidėjas: Linos pasaulis

ISBN: 9955-535-22-9

Kalba: lietuvių

Metai: 2004

Puslapiai: 36

Formatas: 21 x 14,7 cm, minkšti viršeliai

Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė: Lietuvai dovanoti kūriniai

Čikagoje gyvenusi dailininkė savo darbų rinkinius dovanojo Vilniaus ir Kauno, Vilkaviškio, Biržų, Kudirkos Naumiesčio, Plungės, Rietavo, Skuodo, Molėtų muziejams. Leidinio autoriai: Gražina Mareckaitė ir Algirdas Girininkas pristato Molėtų krašto muziejui dovanotus kūrinius iš ciklo „Dykumų kaktusai“, „Žemynos žemė“, „Gėlės“, „Medeinos sodai“, „Lietuvos kaimo moters darbai“.

Leidėjas: Molėtų krašto muziejus

ISBN: nenurodytas

Kalba: Lietuvių, anglų

Metai: 2005

Puslapiai: 24

Formatas: 21 x 21 cm, minkšti viršeliai

Baltadvario legendos laboratorija. Videniškių tapybos pleneras 2005

Leidinyje penktąjį simpoziumą apžvelgia menotyrininkas Vidas Poškus. Į katalogą sudėtos videniškietės Emilijos Glumbakienės papasakotos legendos, Videniškių plenero dalyvių darbai.

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių, anglų

Metai: 2005

Puslapiai: 12

Formatas: 21 x 18 cm, minkšti viršeliai

Paukščiai Molėtų herbui arba paukščių gripo baimei – ne

Tarptautinio menininkų simpoziumo koordinatoriai – menotyrininkas Vidas Poškus ir Aistė Gabrielė Černiūtė – pakvietė menininkus kurti paukščius Molėtų herbui ir kartu analizuoja paukščio, kaip „žmogaus išbandytojo“ vaidmenį, kviečia žiūrovus vidinei ramybei.

Leidėjas: Molėtų krašto muziejus

Kalba: lietuvių, anglų

Metai: 2006

Puslapiai: 4

Formatas: 16 x 16 cm

Skudutiškis

Simpoziume Skudutiškyje dalyvavo menininkai iš Vilniaus ir Kauno. Kataloge spausdinamo įvadinio teksto autorius Vidas Poškus, nuotraukų autoriai Ričardas Milukas, Airida Rekštytė, Aurimas Švedas, Tadas Vosylius.

Leidėjas: JUDEX

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2007

Puslapiai: 8

Formatas: 20 x 19 cm, minkšti viršeliai

Balninkų stiklo ir piešinio pleneras

Į katalogą sudėti plenero dalyvių darbai: išjausti Balninkų vietovės fragmentai, nuotraukos. Įvadinio teksto autorius Vidas Poškus; nuotraukų autoriai Ričardas Milukas, Vidas Poškus.

Leidėjas: JUDEX

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2007

Puslapiai: 14

Formatas: 23 x 21 cm, minkšti viršeliai

Keramikos seminarai: Bebrusai 2003–2007

Katalogas pristato juodosios keramikos seminaro dalyvius ir jų darbus.

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių, anglų

Metai: 2007

Puslapiai: 40

Formatas: 24 x 19 cm, minkšti viršeliai

Skudutiškio kūrybinė laboratorija

Leidinys supažindina su Skudutiškyje vykusio antrojo menininkų simpoziumo sukurtais darbais, jų autoriais ir patirtais pojūčiais šioje vietovėje. Spausdinami iš vietinių žmonių užrašyti padavimai.

Leidėjas: Spalvų kraitė

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių, anglų

Metai: 2008

Puslapiai: 30

Formatas: 24 x 21cm

Siuvinėtojos iš Naujasodžio: Janina Čekelienė, Ramutė Žiagūnienė, Teresė Sabaliauskienė, Angelė Stasė Bareikienė

Leidinyje pristatomos menininkių: Janinos Čekelienės, Ramutės Žiagūnienės, Teresės Sabaliauskienės, Angelės Stasės Bareikienės, – kūryba, apibendrinama Aukštaitijos siuvinėtojų ir Utenos apskrities jaunųjų siuvinėtojų stovyklų kūrybos medžiaga. Sudarytojai: Nijolė Aleinikovienė ir Feliksas Marcinkus.

Leidėjas: Tautodailė

ISBN: 978-423-41-6

Kalba: lietuvių

Metai: 2008

Puslapiai: 64

Formatas: 21 x 14 cm, minkšti viršeliai

Siuvinėtos tautinių drabužių dalys

Lankstinuke Utenos apskrities jaunųjų siuvinėtojų siuvinėjimo stovyklos darbai – prijuostės – ir jų mokytojos Ramutės Žiagūnienės nuometas.

Leidėjas: Tautodailė

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2009

Puslapiai: 4

Formatas: 29,5 x 21 cm

Skudutiškio kūrybinė laboratorija

Į trečiąją kūrybinę laboratoriją Ričardas Milukas atsivežė vasaros fotostudijos idėją. Fotografavimosi metu Skudutiškio žmonės atskleidė tai, kas jiems svarbu jų gimtajame miestelyje. Buvo padaryta daugiau nei 300 portretų.

Leidėjas: Molėtų krašto muziejus

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2009

Puslapiai: 24

Formatas: 24 x 21cm, minkšti viršeliai

Inturkės tapybos pleneras

Kataloge publikuojami Inturkėje vykusio tapytojų plenero darbai.

Leidėjas: Molėtų krašto muziejus

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2009

Puslapiai: 24

Formatas: 20 x 21cm, minkšti viršeliai

Skudutiškis 2010. Menininkų simpoziumas

Ketvirtus metus Aistės Černiūtės ir Vido Poškaus organizuojamo Skudutiškio tapybos plenero leitmotyvas yra peizažai ir žmonės. Simpoziumo simboliu laikytinas Mindaugas Skudutis, įdėmiai užfiksavęs paties bažnytkaimio ir jo apylinkių peizažus, juose gyvenančius žmones.

Leidėjas: Molėtų krašto muziejus

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2010

Puslapiai: 16

Formatas: 24 x 21 cm

Girsteitiškis 2010. Tapybos pleneras

Katalogas skirtas Aistės Černiūtės ir Vido Poškaus Girsteitiškyje organizuotam tapybos plenerui, kuriame dalyvavo 9 menininkai iš Lietuvos.

Leidėjas: Molėtų krašto muziejus

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2010

Puslapiai: 20

Formatas: 14,5 x 20 cm

Adinukė. Siuvinėtos staltiesės, staltiesėlės, takeliai

Kataloge pateikti respublikinės tradicinio siuvinėjimo stovyklų dalyvių darbų nuotraukos ir brėžiniai, siuvinėjimo adinuke metodika. Autorė ir sudarytoja Nijolė Aleinikovienė.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2011

Puslapiai: 32

Formatas: 21 x 15 cm, minkšti viršeliai

Tarptautinis tapybos pleneras Lietuva–Gruzija 2011

Aistės Černiūtės ir Vido Poškaus organizuoto tapybos plenero metu tapytojai iš Lietuvos (Molėtų, Vilniaus) ir Gruzijos bandė atsekti 1914 m. Girsteitiškyje besilankiusio lietuvių dailės klasiko Antano Žmuidzinavičiaus pėdsakus, užfiksuoti vietinį peizažą, estetiškai įsijausti į jo keliamas nuotaikas.

Leidėjas: Molėtų krašto muziejus

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2011

Puslapiai: 18

Formatas: 14,5 x 20 cm, minkšti viršeliai

Peltakiavimas

Keturiolikto respublikinio tradicinio siuvinėjimo seminaro katalogas. Sudarytoja Nijolė Aleinikovienė.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2012

Puslapiai: 16

Formatas: 21 x 14,5 cm, minkšti viršeliai

XV tarptautinis juodosios ir raugo keramikos seminaras Molis Molėtams

2012 m. Linos Dieninės organizuoto seminaro kūrybos tema „Molis Molėtams“ – tai simbolinė dovana miestui 625 metų jubiliejaus proga. Menininkai idėjų darbams sėmėsi miesto padavimuose, legendose, istorijoje ir nūdienoje. Dviejų savaičių projektas Tradicinių amatų centre „Meniškas kaimas“ baigėsi seminaro uždarymo Molio švente.

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių, anglų

Metai: 2012

Puslapiai: 20

Formatas: 16,5 x 23,5 cm, minkšti viršeliai

Peltakiavimas

Nijolės Aleinikovienės 2012–2013 m. organizuotų respublikinių tradicinių siuvinėjimo stovyklų „Žaliasis laumžirgis“ katalogas.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2013

Puslapiai: 32

Formatas: 15,5 x 21,5 cm, kieti viršeliai

Rankšluosčių puošyba

Nijolės Aleinikovienės sudarytame siuvinėtojų stovyklos rankšluosčių kataloge pateikiami siuvinėtojų darbai ir iliustracijos iš krašto muziejaus fondų bei individualių kolekcijų.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2014

Puslapiai: 20

Formatas: 21 x 14,5 cm, minkšti viršeliai

Skarelių puošyba

Katalogas skirtas 2016 metais organizuotai tradicinio siuvinėjimo stovyklai „Žaliasis laumžirgis“ darbams – trikulėms skarelėms pristatyti. Sudarytoja Nijolė Aleinikovienė.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2016

Puslapiai: 12

Formatas: 21 x 14,5 cm, minkšti viršeliai

Puoštos nosinaitės

Katalogas supažindina su nosinės reikšme papročiuose, tautosakoje. Pristatomi respublikinės tradicinio siuvinėjimo stovyklos „Žaliasis laumžirgis“ darbai ir jų autorės. Sudarytoja Nijolė Aleinikovienė.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: nenurodytas

Kalba: lietuvių

Metai: 2017

Puslapiai: 22

Formatas: 21 x 14,5 cm, minkšti viršeliai

Aukštaitijos tautinių marškinių detalių siuvinėjimas

Leidinyje publikuojamos XXI-osios respublikinės tradicinio siuvinėjimo stovyklos „Žaliasis laumžirgis“ išsiuvinėtos Aukštaitijos tautinių marškinių detalės. Sertifikuota tradicinio siuvinėjimo amatininkė Ramutė Žiagūnienė pateikia išsamią detalių siuvinėjimo metodiką. Autorė ir sudarytoja Nijolė Aleinikovienė

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978–9955–9914–4–2

Kalba: lietuvių

Metai: 2019

Puslapiai: 68

Formatas: 24 x 17 cm, minkšti viršeliai

Siuvinėti delmonai ir delmonėliai-krepšeliai

Autorė ir sudarytoja: Nijolė Aleinikovienė

Kataloge pateiktos XXII-osios respublikinės tradicinio siuvinėjimo stovyklos „Žaliasis laumžirgis“ dalyvių siuvinėtų delmonų ir delmonėlių-krepšelių nuotraukos. Spausdinamas naudotos literatūros sąrašas.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978-9955-9814-5-9

Kalba: lietuvių

Metai: 2020

Puslapiai: 18

Formatas: 21 x 15 cm, minkšti viršeliai

Gyvybės medis

Autorė ir sudarytoja: Nijolė Aleinikovienė

Kataloge pateiktos XXIII-osios respublikinės tradicinio siuvinėjimo stovyklų dalyvių siuvinėtų gyvybės medžio simbolių nuotraukos, Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininko profesoriaus Liberto Klimkos straipsnis „Lietuvių tauta – medžio kultūros kūrėja“. Spausdinamas naudotos literatūros sąrašas.

Leidėjas: Petro ofsetas

ISBN: 978-9955-9814-6-6

Kalba: lietuvių

Metai: 2021

Puslapiai: 22

Formatas: 21 x 14,5 cm, minkšti viršeliai

Audio/Video (6)

Marijos Apeikytės 90-mečio jubiliejus

Renginio, kurį organizavo Molėtų ligoninė ir Molėtų krašto muziejus, skirto žymios gydytojos Marijos Apeikytės 90-mečiui, vaizdo įrašas. Operatorius Alvydas Balanda.

Leidėjas: Molėtų krašto muziejus

Metai: 1997

Molėtų krašto muzikantai

Kasetė iš Lietuvos liaudies kultūros centro ciklo „Lietuvių liaudies instrumentinė muzika“, kuriuo pristatomi trijų geriausių krašto liaudies muzikantų Jono Danilevičiaus (smuikas), Vlado Tamašausko (smuikas, armonika) ir Jono Matelionio (trieilė Peterburgo armonika) autentiškai atliekamos melodijos.

Leidėjas: Vilniaus plokštelių studija

Metai: 2004

Molėtų krašto muzikantai: Jonas Danilevičius, Vladas Tamašauskas, Jonas Matelionis

Trijų krašto liaudies muzikantų Jono Danilevičiaus (smuikas), Vlado Tamašausko (smuikas, armonika) ir Jono Matelionio (trieilė Peterburgo armonika) autentiškai atliekamos melodijos.

Leidėjas: Molėtų krašto muziejus

Metai: 2006

Videniškių Atgailos regulinių kanauninkų vienuolynas

Projekto autorė Tereza Šakienė parengė tekstą apie Videniškiuose veikusio vienuolyno kultūrinį ir dvasinį palikimą. Skaito tekstą aktorius Antanas Rimvydas Kalvelis.

Leidėjas: Muzikos forma

Kalba: lietuvių

Metai: 2009

Formatas: 12 x 13,5 cm

Molėtų krašto armonikininkas Kęstutis Kuzmickas. Lietuvių liaudies instrumentinė muzika

Molėtų krašto armonikininko Kęstučio Kuzmicko kompaktinės plokštelės įrašai atliekami trimis armonikomis: Peterburgo, rusiška ir vokiška. Garso albumą sudaro dvidešimt vienas kūrinys: maršai, valsai, polkutės, „Krakoviakas“, fokstrotas, Kęstučio valsas, molėtiškių polka... Tai Lietuvos liaudies kultūros centro ir Molėtų krašto muziejaus bendras darbas. Sudarytojas Arūnas Lunys.

Leidėjas: UAB BOD Group

Metai: 2016

Molėtų krašto armonikininkas Algimantas Mieliauskas. Lietuvių liaudies instrumentinė muzika.

Molėtų krašto armonikininko, tikro liaudies muzikanto, Algimanto Mieliausko grojimo Peterburgo armonika įrašai. Albumą sudaro 28 kūriniai: maršai, valsai, polkutės ir kt. Tai Lietuvos liaudies kultūros centro ir Molėtų krašto muziejaus bendras darbas. Sudarytojas Arūnas Lunys.

Leidėjas: UAB BOD Group

Metai: 2018

Kiti leidiniai (24)

Atviruke Molėtų kultūros namų priekinis fasadas.

Leidėjas: Molėtų krašto muziejus

Metai: 1998

Formatas: 10 x 14 cm

2000-ųjų kalendoriukas

Leidėjas: Utenos Indra

Metai: 1999

Formatas: 9 x 6 cm

Vaizdas į Molėtų r. savivaldybės rūmus nuo Jaunimo g.

Leidėjas: Molėtų krašto muziejus

Metai: 2000

Formatas: 10 x 14 cm

Molėtai pirmojo pasaulinio karo metais

Leidėjas: Utenos Indra

Metai: 2000

Formatas: 14,8 x 21 cm

Molėtai pirmojo pasaulinio karo metais

Leidėjas: Utenos Indra

Metai: 2000

Formatas: 14,8 x 21 cm

Žalgirio mūšis

Alantos mokyklos mokytojo Mykolo Šeduikio ant drobės aliejumi tapyto paveikslo „Žalgirio mūšis“ (171 x 251 cm) reprodukcija.

Leidėjas: Utenos Indra

Metai: 2004

Formatas: 14,5 x 21 cm

Aluntos kaimas

Alantos mokyklos mokytojo Mykolo Šeduikio ant drobės aliejumi tapyto paveikslo „Aluntos kaimas“ (30 x 37 cm) reprodukcija.

Leidėjas: Utenos Indra

Metai: 2004

Formatas: 10 x 15 cm

Tėviškė

Alantos mokyklos mokytojo Mykolo Šeduikio ant drobės aliejumi tapyto paveikslo „Tėviškė“ (39 x 55 cm) reprodukcija.

Leidėjas: Utenos Indra

Metai: 2004

Formatas: 15 x 10,5 cm

Vydūnas

Alantos mokyklos mokytojo Mykolo Šeduikio ant drobės aliejumi filosofo Vydūno portreto (58 x 37 cm) reprodukcija.

Leidėjas: Utenos Indra

Metai: 2004

Formatas: 14,8 x 10,2 cm

Autoportretas

Alantos mokyklos mokytojo Mykolo Šeduikio ant drobės aliejumi tapytas autoportreto (58 x 39 cm) reprodukcija.

Leidėjas: Utenos Indra

Metai: 2004

Formatas: 15 x 10,3 cm

1863 m. sukilimas Aluntoje

Alantos mokyklos mokytojo Mykolo Šeduikio ant drobės aliejumi tapyto paveikslo „1863 m. sukilimas Aluntoje“ (84 x158 cm) reprodukcija.

Leidėjas: Utenos Indra

Metai: 2004

Formatas: 11 x 21 cm

Molėtų bažnyčia

Kazio Daugėlos nuotrauka.

Leidėjas: Utenos Indra

Metai: 2007

Formatas: 15 x 21 cm

Linkėjimai iš Molėtų

Pirmojo pasaulinio karo metų vokiečių atvirukas panaudotas kvietimui.

Leidėjas: Utenos Indra

Metai: 2007

Formatas: 15 x 21 cm

Detalė iš kompozicijos „Kraujelis“

Skudutiškio kūrybinės laboratorijos metu Vido Poškaus sukurtas atvirukas, skirtas paskutiniam Aukštaitijos partizanui Antanui Kraujeliui, gimusiam netoli Skudutiškio.

Leidėjas: Molėtų krašto muziejus

Metai: 2008

Formatas: 21 x 15 cm

Nuoširdžiausi sveikinimai Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga

Dailininkės Aistės Černiūtės piešinys.

Leidėjas: Molėtų krašto muziejus

Metai: 2008

Formatas: 15 x 21 cm

Molėtai

Atviruko nuotraukos autorius Jonas Danauskas parinko iš Molėtų miesto panoramos keletą vaizdų.

Leidėjas: Utenos Indra

Metai: 2009

Puslapiai: 2

Formatas: 10 x 15 cm

Molėtai

Nuotraukos autorius Jonas Danauskas. Vaizdas nuo Jaunimo gatvės į bažnyčios pusę.

Leidėjas: Utenos Indra

Metai: 2009

Formatas: 10 x14 cm

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Jono Danausko nuotraukoje žiemos rytas Molėtuose.

Leidėjas: Utenos Indra

Metai: 2009

Puslapiai: 2

Formatas: 8,5 x 19 cm

Molėtai įkvepia dailininkus / Molėtai Inspires Artists.

2012 m., Molėtų miestui švenčiant 625-ąsias metines, vyko šiai datai skirtas tarptautinis tapybos pleneras. Dalyvavo lietuvių ir baltarusių menininkai. Pagrindinėje – Vilniaus – gatvėje esančiame istoriniame pastate (priklaususiame gydytojui A. Jauniškiui, po karo – NKVD, dar vėliau – teismui) veikė atviros meno dirbtuvės. Atvirukų rinkinyje pristatoma po vieną plenero dalyvių kūrinį.

Leidėjas: Petro ofsetas

Metai: 2012

Formatas: 21 x 15 cm

Tiražas: 10 vnt. atvirukų

Molėtai įkvepia dailininkus / Molėtai Inspires Artists

Atvirukų rinkinyje (16 vnt.) pristatoma po vieną 2014 m. Mindūnuose (Molėtų r.) kūrusių tarptautinio tapybos plenero dalyvių darbą. Sudarytoja Aistė Černiūtė.

Leidėjas: Petro ofsetas

Metai: 2014

Formatas: 10 x 15 cm

Tiražas: 16 vnt. atvirukų rinkinys

Molėtai įkvepia dailininkus / Molėtai Inspires Artists. Alanta 2015

2015 m. pleneras įvyko Alantos miestelyje. Čia kūrė dešimt menininkų iš Lietuvos, Latvijos ir Rumunijos. Atvirukų rinkinyje (10 vnt.) pristatoma po vieną 2015 metais Alantoje (Molėtų r.) kūrusių tarptautinio tapybos plenero dalyvių darbą. Kuratorė Aistė Černiūtė.

Leidėjas: Petro ofsetas

Metai: 2015

Formatas: 21 x 15 cm

Tiražas: 10 vnt. atvirukų rinkinys

Palaimintasis Mykolas Giedraitis

Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės paveikslo – „Palaimintasis Mykolas Giedraitis“/ „Blessed Michael Giedroyc“, drobė, aliejus/ Oil oncanvas, 150 x 110 cm, 2018 – reprodukcija.

Leidėjas: Petro ofsetas

Metai: 2018

Formatas: 15 x 10 cm

Palaimintasis Mykolas Giedraitis (su aptaisais)

Palaimintojo Mykolo Giedraičio paveikslo reprodukcija, XVIII a., Videniškių Šv. Lauryno bažnyčia, kunigaikščių Giedraičių koplyčios altorius. Jono Danausko nuotrauka.

Leidėjas: Petro ofsetas

Metai: 2018

Formatas: 15 x 10 cm

Palaimintasis Mykolas Giedraitis (be aptaisų)

Palaimintojo Mykolo Giedraičio paveikslo reprodukcija (XVIII a., Videniškių Šv. Lauryno bažnyčia, kunigaikščių Giedraičių koplyčios altorius. Rimvydo Derkinčio nuotrauka.

Leidėjas: Petro ofsetas

Metai: 2018

Formatas: 15x10 cm