Kalendorius

Kviečiame dalyvauti XXVI –ojoje Dailės ir fotografijos parodoje

2024 - 01 - 25
Jau šimtas vienuolika metų, kai sumanyta pirmoji paroda rajone. Tai žemės ūkio paroda Giedraičiuose, šalia jos vietos vaistininkas M. Valeika ėmėsi ryžtingos iniciatyvos, organizuojant moterų rankdarbių parodą. Parodą dekoravo ir ja rūpinosi dailininkas Antanas Jaroševičius, jo žmona padėjo surinkti eksponatus.
Pirmojo ir antrojo pasaulinio karo bei pirmaisiais pokario metais liaudies menas buvo tarsi užmirštas. Tradicinių verslų meistrai buvo apkrauti mokesčiais ir net draudžiama individuali veikla. Vėlesniais pokario metais kultūros skyrius buvo įpareigojęs rajone esančias bibliotekas organizuoti liaudies meno parodas. Aštuntame dešimtmetyje liaudies meno būkle rūpinosi rajono moterų tarybos nariai D. Kulikauskienė, M. Leleikaitė, V. Genys, kultūros skyriaus vedėja G. Junevičienė.
Devinto dešimtmečio pabaigoje pradėjus ruošti liaudies meno šventes, labai svarbiu švenčių komponentu atsirado liaudies meno meistrų darbų ekspozicijos-pardavimai, Joninių mugės.
1991 metų pabaigoje rajono valdybai įregistravus tautodailininkų draugiją, 1992 metais Molėtų kino teatro „Siesartis“ patalpose surengta pirmoji tautodailininkų draugijos narių darbų paroda. 1993 – 1998 m. buvo rengiamos proginės tautodailės darbų „Laukiam šventų Velykų“, „Kalėdinių atvirukų, eglės papuošalų“ ir „Šventinių puokščių“ parodos.
1995 m. balandžio 25 d. Molėtų krašto muziejuje atidaroma parodų salė, rajono tautodailininkams suteikdama galimybę nuolat rengti parodas, o nuo 1997 m. mieste pradeda veikti profesionali Molėtų dailės galerija. 1998-ų metų pavasarį pradėta organizuoti rajono moksleivių dailiųjų amatų, tapybos darbų ir fotografijos parodos.
Šiuo metu VšĮ Molėtų krašto muziejuje bei jo filialuose, Molėtų krašto tradicinių amatų centre pastoviai organizuojamos parodos. Taip sudarytos sąlygos rajono žmonėms kurti ir dalyvauti parodose.
Molėtų rajono savivaldybės taryba, 1998 metais yra įsteigusi premiją už brandžiausius dailės ir fotografijos kūrinius, ir tuo tikslu VšĮ Molėtų krašto muziejus šiemet dvidešimt šeštą kartą organizuoja Dailės ir fotografijos premijos parodą, iš kurios dalyvių ir renkami premijos laureatai. Kartu su premija įteikiami laureato diplomai. Tai didžiausia ir prestiziškiausia metinė paroda rajone, kurioje atkreipiamas ypatingas dėmesys į kiekvieną kūrėją bei jo kūrybos svarbą dailės ir fotografijos tradicijų tąsos procese. Premijos paroda yra metinis rajone gimusių, gyvenančių menininkų, tautodailininkų ir fotografų įvertinimas, todėl yra pati didžiausia galimybė parodyti naujausius ir tuo pačiu brandžiausius kūrinius.
Laukiame talentingų, savitų, originalių kūrėjų, pristatančių po tris (vertinama vieninga kolekcija) darbus. Juos prašome pristatyti į VšĮ Molėtų krašto muziejų (Inturkės g. 4, Molėtai) iki vasario 29 dienos muziejaus etnografei Nijolei Aleinikovienei. (tel. pasiteiravimui 8 698 33048