Kalendorius

Palaimintojo Mykolo Giedraičio diena

2023 - 04 - 17 – 2023 - 05 - 04
Renginio vieta: Videniškiai

Videniškių Šv. Lauryno bažnyčia
Videniškių Šv. Lauryno bažnyčia
11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios minint Palaimintojo Mykolo Giedraičio mirties dieną.
Šv. Mišioms vadovaus Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas,
dekanato dekanas ir kunigai.
(Tiesioginė Rožinio maldos ir Šv. Mišių transliacija Marijos radijuje).
13.00 Skaitymai iš spektaklio „Palaimintojo Mykolo stebuklai“ ir Regulinių atgailos kanauninkų (Baltųjų Augustinų) ir Palaimintojo Mykolo Giedraičio piligriminio kelio pristatymas. Skaitys Lietuvoje gyvenantis, Giedraičių giminės istoriją tyrinėjantis bei puoselėjantis aktorius Rimantas Giedraitis.
13.15 Šv. Lauryno bažnyčios XIX a. restauruotų stacijų paroda. Parodą pristatys VšĮ Molėtų krašto muziejaus
vyr. fondų saugotoja T. Šakienė ir restauratoriai J. ir R. Derkinčiai.

Videniškių vienuolyno muziejus
Videniškių vienuolyno muziejus
13.45 Molėtų r. savivaldybės Mero sveikinimas
14.00 Knygos „Videniškiai: kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant“ pristatymas. Knygos sudarytojai A. G. Černiūtė ir
V. Poškus.

Organizatoriai: VšĮ Molėtų krašto muziejus, Vienuolyno muziejus, Videniškių klebonas.
Partneriai: MB „Meno inovacijos", Molėtų „Vilnis“