Informuojame, kad dėl paskelbto karantino muziejaus padaliniai lankytojams uždaryti.
Kitais klausimais kviečiame susisiekti su mūsų muziejininkais.
Videniškių vienuolyno muziejus
Videniškių vienuolyno muziejus
Videniškių vienuolyno muziejus