Kalendorius

Vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius/-ė

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  • Vyriausiasis viešosios įstaigos Molėtų krašto muziejaus rinkinių kuratorius (toliau – Rinkinių kuratorius) yra įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  • Pareigybės lygis – A2.
  • Pareigybės paskirtis – vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius yra muziejaus vadovo pavaduotojas, organizuojantis ir koordinuojantis muziejaus rinkinių kaupimą, priežiūrą ir administravimą, užtikrinantis jų dokumentavimą, apsaugą, saugojimą, tyrimus, prieigą ir naudojimą, dalyvaujantis muziejinės edukacijos ir muziejinės komunikacijos veiklose.
  • Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus viešosios įstaigos Molėtų krašto muziejaus direktoriui.
  • Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ribos - nuo 7,5 iki 8,5 bazinio dydžio, atsižvelgiant į turimą vadovaujamo darbo patirtį.

Kilus klausimams skambinkite tel. +370 677 80258

Darbo skelbimas