Facebook
tree
en
Darbuotojams
Molėtų
krašto
muziejus
Paroda

 

Molėtų krašto tradicinių amatų centre

Dalios Stalauskienės

piešinių ant stiklo paroda

„Margi stiklai“

 

 

 

 

 

Paroda „Margi stiklai“

Kovo pradžioje kartu su pavasariu į Molėtų krašto tradicinių amatų centrą atkeliavo Dalios Stalauskienės piešinių ant stiklo paroda „Margi stiklai“. 

Dalia Stalauskienė gimė Paežerio kaime, Šilalės rajone, mokėsi Upynos vidurinėje mokykloje, studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. Šiuo metu gyvena ir kuria Molėtuose. Autorė kuria piešinius ant stiklo, karpo popieriaus karpinius, atvirukus, tapo ant šilko, dekoruoja indus, fotografuoja. Taip pat dalyvauja įvairiose parodose, pleneruose Lietuvoje ir užsienyje. Parodoje gausu pavienių, ciklams nepriklausančių paveikslų. Paveiksluose vaizduojamos gamtos ir augmenijos formos, liaudies meno ir baltų simboliai, mitologiniai vaizdai, ženklai bei raštai. Atėjau iš vaikystės erdvės, kurioje auga žolės, tvirti medžiai, kur čia pat žemė ir taip toli dangus. Dangus su tyla ir paukščių giedojimu, su vaivorykšte panašia į kalną, kur įlaipinti gali tik sielą. Apmastydama visatos tolumas, gulančias raštų ritmais ant protėvių buities, pasaulį suprantu kaip vieną didelį lizdą, suraizgytą iš tėvelio sodo šakų. Iš ten byra obuoliai ant stiklo, šilko, puodelių ar vazų. Vaikystės erdves, atsiminimų kontūrus, ne tik plataus, bet ir gilaus pasaulio vaizdus ilgus metus talpinau karpiniuose. Norėjau juos nuspalvinti, taip ir pradėjau piešti vitražiniais dažais. Susigalvotą paveikslų kūrimo techniką vadinu piešiniais ant stiklo. Piešiniai ant stiklo-tai maži ir kuklūs mano sielos langai, tai pasaulis, kokį norėčiau ne tik atverti, bet ir dovanoti kitiems kartu su pilnatve, kurioje gyvenu pati, mintimis dalijasi autorė apie savo kūrybą. 

Paroda „Margi stiklai“ veiks iki birželio 6 d. Maloniai kviečiame apsilankyti.

Parengė Erika Andrukonienė

Nuotraukos Gintaro Stalausko